Nästan två tusen äldre är hemlösa
Nyheter | Trygghet
hemlöshet drabbar äldre Foto Colourbox

Nästan två tusen äldre är hemlösa

Uteliggarna blir färre, men de hemlösa fler. Av de hemlösa utgör personer över 65 år fem procent. Det visar Socialstyrelsen i en ny undersökning.

Publicerad 2012-01-10

Cirka 1 500 personer över 65 år räknas som hemlösa. Av dessa var 77 procent män och 23 procent kvinnor.
Undersökningen visar också att en fjärdedel av dem i gruppen 65 år och äldre var utrikes födda.
Totalt befann sig 197 personer, 65 år och äldre, i akut hemlöshet.

Svårt jämföra
Det är oklart hur läget har utvecklats över tid för hemlösa över 65 år.
– Det beror på svårigheter att göra jämförelser mellan 2011 och 2005 års mätningar, bland annat eftersom definitionen av hemlöshet inte är riktigt densamma mellan åren, säger Annika Remaeus som är projektledare till veteranen.se.
– Det finns heller inte mycket svensk forskning om gruppen äldre personer som saknar ett hem.

Psykisk ohälsa hos var fjärde
Socialstyrelsens rapport beskriver de äldre hemlösa så här:
* Ungefär en tredjedel hade missbruks- och beroendeproblem, och cirka en fjärdedel hade psykisk ohälsa. Dessa siffror är lägre än för hela kartläggningsgruppen.
* En större andel i gruppen äldre personer har fysisk ohälsa, jämfört med hela kartläggningsgruppen.
* En fjärdedel uppgavs inte ha något känt problem utöver bristen på bostad, vilket är högre än i den totala mätningen.
* Nästan 60 procent hade varit hemlösa i mer än fyra år. Det är dubbelt så hög andel som i den totala kartläggningen.

Garanti har fått effekt
Sammanlagt rapporterar Socialstyrelsen att 34 000 personer är hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden.
Andelen kvinnor i gruppen har ökat, liksom andelen utrikes födda personer. Överrepresentationen av utrikes födda är ännu mer markant jämfört med den förra kartläggningen.
Att det är färre personer som helt saknar en bostad eller ett boende jämfört med 2005 kan delvis ses som ett tecken på att ”tak över huvudet”-garantin, som var ett av målen i regeringens hemlöshetsstrategi 2007–2009, har tagits på allvar ute i kommunerna.

Regeringen gör för lite
Men Marika Markovis, direktor för Stockholms stadsmission som bedriver arbete för hemlösa och socialt utsatta i Stockholm, är kritisk till regeringens arbete.
– Det krävs en väldigt bred samverkan i samhället för att bryta hemlösheten, och den kan inte bara dirigeras från regeringen. Men målen, och ekonomiska incitament, kan skapas av regeringen. Där har man i den senaste budgeten avsatt ungefär åtta till tio miljoner för hemlöshetsfrågan. Bara Stockholms stad avsätter 150 miljoner per år, så åtta miljoner på nationell nivå är ingenting, säger Marika Markovis till SR Ekot.
Vid årsskiftet tillträdde Michael Anefur från Kristianstad posten som regeringens hemlöshetssamordnare.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Undersökningen

Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär baseras på uppgifter från kommuner, myndigheter, institutioner och frivilligorganisationer.

Uppgifterna samlades in under vecka 18, 2–8 maj 2011.

Hela rapporten – Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 – finns att läsa här.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas