Svag ekonomi gör pensionärer hemlösa
Nyheter | Ökar
Foto: Colourbox

Svag ekonomi gör pensionärer hemlösa

Hemlösheten bland äldre i Stockholm ökar. Det visar Stadsmissionen i en rapport. Drygt en av tio som söker akutboende är över 60 år.

Publicerad 2014-11-20

För femte året presenterar Stockholms stadsmission en undersökning av hemlösheten i landet. Fokus i år är just de äldre.

Riskerna för äldre ökar till följd av en kombination av en allt äldre befolkning, en svagare privatekonomi för pensionärer och en illa fungerande bostadsmarknad, menar Stadsmissionen.

I dag är omkring 1 500 personer som är 65 år och äldre utan bostad. Totalt i hela landet handlar det om 34 000, enligt Socialstyrelsen. Risken att det blir fler är överhängande.

Stadsmissionen trycker särskilt på att äldre hemlösa i allt högre grad har ekonomiska problem. Alltså personer som inte har problem med missbruk eller psykisk ohälsa.

– Tidigare har vi mött många med missbruksproblem och psykisk ohälsa. Men nu handlar allt mer av våra insatser om att hjälpa människor med basala frågor som mat och hyra, berättade Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission, på ett seminarium med politiker och experter i riksdagshuset på torsdagen.

– Vi vill ge en tidig varningssignal om en tendens som kan bli en trend och som kommer att landa på politikernas bord om inte åtgärder vidtas, sa Marika Markovits. Vi hoppas rapporten kan ge underlag till nödvändiga beslut.

En panel med politiker diskuterade rapporten och kunde enas om hotbilden mot äldre: bland annat svaga pensioner, främst för kvinnor födda på 1930- och 1940-talen, kan bli förödande på en bostadsmarknad med allt högre hyror och tuffare krav att få ett hyreskontrakt.

Seminariet pekade också på invandrares svårigheter att få bostad. Även utsatta grupper av hemlösa äldre som har missbruksproblem eller lider av allvarliga psykisk ohälsa omfattas alltför sällan av samhällets biståndsbedömning, menade Marika Markovits.

– Men också dessa människor ska ha rätt till demensboende och färdtjänst.

Särskilt utsatta grupper av äldre – bland dem äldre invandrare – är en grupp som SPF enligt sommarens kongressbeslut ska ägna större intresse åt framöver.

SPFs ordförande Christina Rogestam har också under hösten betonat vikten av att SPF driver bostadsfrågan hårt, liksom att pensionssystemet ändras så att inte minst kvinnor födda på 1930- och 1940-talen och som arbetat många år bättre kan klara sig på sin pension.

Stadsmissionens direktor ser många gemensamma nämnare och sträcker också gärna ut en hand till pensionärsorganisationerna:

– Det skulle vara väldigt positivt om det gick att hitta sätt att driva de här frågorna gemensamt, säger Marika Markovits till veteranen.se.

– Vi blir snabbt många fler äldre och vi måste få politikerna att agera.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

 

 

 

Det kan man göra

Marika Markovits
Marika Markovits

I rapporten ”Hemlös 2014” listar Stadsmissionen en rad förslag, bland annat:

  • Sverige måste ta fram en ny nationell hemlöshetsstrategi
  • Lagstifta om en nationell ”tak-över-huvudet-garanti” för alla i hemlöshet
  • Sänk de ekonomiska kraven på nya hyresgäster
  • Satsa på ”Bostad först” i hela landet – bygg stöd till utsatta på att man först får en bostad
  • Stärk stödet till kommunala hyresgarantier
  • Förtydliga bostadsförsörjningslagen
Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas