SPF lade ut vägen mot framtiden
Nyheter
Foto Jan Arleij

SPF lade ut vägen mot framtiden

Under årets största distriktsordförandekonferens inleddes arbetet med att rusta SPF för framtiden.

Publicerad 2012-04-25

Under två dagar i slutet av april överlade två ledande representanter från varje SPF-distrikt tillsammans med förbundsstyrelsen om organisationens väg mot framtiden.

Första dagen ägde rum på Hotell Sheraton i Stockholm. Förbundsordförande Karl Erik Olsson inledde med en analys av det dagsaktuella äldrepolitiska läget.

Lars Nilsson, SPFs sakkunnige på läkemedelsområdet, leder också SPFs breda program mot ålderismen i det svenska samhället. Den kampen är en direkt beställning från kongressen i Ronneby, och under dagen gav han distrikten en lägesrapport av hur arbetet fortskrider.

Socialstyrelsen på plats
En tung programpunkt på eftermiddagen hade rubriken ”Rapport jämförelser mellan Landsting”. Här gav Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm under 45 minuter myndighetens bild av läget.

Lars-Erik Holm har under senare tid inte skrätt orden i sin beskrivning av hur stora och allvarliga problem som äldrevården kämpar med. Veteranen har tidigare rapporterat hur Holm krasst har konstaterat att kommuner och landsting och privata utförare systematiskt bryter mot lagen.

Lyssnar till äldre
Att Socialstyrelsen sände sin högste chef till SPF-konferensen kan man tolka som ännu ett tecken på hur viktiga pensionärsorganisationerna anses vara för att inte minst äldrevården och äldreomsorgen ska utvecklas.

Även på Äldreriksdagen nyligen – arrangerad av Sveriges Kommuner och Landsting – gavs stort utrymme åt SPF och PRO.

Inre arbete
En stor del av konferensens andra dag, som ägde rum på en Ålandsfärja, fokuserade man på SPFs inre arbete och hur organisationen kan fortsätta att moderniseras och utvecklas. Här hade SPFs kanslichef Stickan Carlsson en nyckelroll.

Sin debut på en distriktsordförandekonferens gjorde han redan i höstas. Då fick deltagarna lyssna till hur han i sin roll som generalsekreterare reformerade Svenska Handikappidrottsförbundet.

Med på vårens konferens var, utöver distriktsordförandena, också ytterligare en medarbetare från varje distrikt. En tanke med det var att reformarbetet ute i distrikten ska gå snabbare och effektivare än om hela bördan läggs på en person.

Text Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

SPF-vision 2.0

I nr 4 av Veteranen skriver kanslichef Stickan Carlsson om arbetet med att uppgradera SPFs visioner. Det handlar bland annat om att skapa en gemensam grundsyn, skriver Carlsson:
”Vart sjätte, vart sjunde år bör en organisation av SPFs storlek titta på sin verksamhet och ställa frågor som – vem är vi till för, vad ska vi syssla med. Ur en sådan diskussion och process kan en vision för hela förbundet formuleras och verksamhet prioriteras för de närmaste åren.”

SPF arrangerar sedan 2006 två distriktsordförandekonferenser om året för att stärka kommunikationen mellan organisationens olika led – föreningar, distrikt och förbund.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas