Nyheter

Svagheter i ny läkemedelsstrategi

SPFs läkemedelsexpert Lars Nilsson riktar kritik mot den nya nationella läkemedelsstrategi som regeringen offentliggjorde för en vecka sedan

Publicerad 2011-09-02

Det är Kampanjen Koll på läkemedel (SPF, PRO och Apoteket farmaci) som har granskat de delar av strategin som berör äldres läkemedelsbehandling.

Man efterlyser ett tydligare ansvar för patientens hela behandling. Så här skriver Lars Nilsson i en bloggkommentar på Läkemedelsvärldens hemsida:

– Strategin anger fem övergripande mål, varav äldre personer är mest berörda av det första: ”Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass”. Det är oklart vad denna formulering får för praktisk betydelse, eftersom de länder man i så fall jämför sig med sannolikt inte har bättre vård än Sverige.

Missar helt
Det finns också viktiga aspekter på äldres läkemedelsbehandling som inte alls berörs i strategin, konstaterar Lars Nilsson.

– De flesta läkemedel som multisjuka äldre använder är inte dokumenterade för den patientgruppen. Det gör att doseringen av dessa medel är osäker och att onödiga biverkningar och interaktioner kan förekomma. Läkemedelsstrategin tar inte upp denna fråga.

Äldre multisjuka behöver också en namngiven läkare med övergripande ansvar för patientens hela läkemedelsbehandling, fortsätter Lars Nilsson. Något sådant krav finns inte i strategin.

– Här är skrivningarna istället vaga, man talar om ”behov av anpassad läkemedelsbehandling” och tycks lita till olika former av framtida it-stöd. Tydlighet på den här punkten skulle vara av stort värde för multisjuka äldre.

Oklart med tidpunkt
Det var förra fredagen som den länge emotsedda nationella läkemedelsstrategin presenterades av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Två satsningar är införandet av ett nationellt förskrivningsstöd och en nationell ordinationsdatabas.

Den nationella läkemedelsstrategin innehåller alltså fem övergripande mål. Dessa är att uppnå medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass, jämlik vård, kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, attraktivitet för innovation av produkter och tjänster och minimal miljöpåverkan.

– Det är oerhört viktigt att ge läkarna det här verktyget, säger Karin Johansson (KD), statssekreterare hos socialminister Göran Hägglund till Dagens Medicin. Hon kan dock inte kan säga när det nationella förskrivningsstödet kommer att finnas på plats.

Finns fördelar
Lars Nilsson vill också peka på några plus i strategin:

– Det är viktigt att man konstaterar att de mest sjuka äldre är minst nöjda med vården, att riktlinjer saknas för läkemedelsbehandling av äldre multisjuka och att detta är en situation som behöver förbättras.

– Det är också positivt att ökad patientmedverkan och effektiva läkemedelsgenomgångar tas upp i handlingsplanen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas