Stor risk att ha många läkare
Ju färre läkare desto lägre risk för felmedicinering Foto Colourbox
Medicin | Nyheter | Tydligt samband

Stor risk att ha många läkare

Ju fler läkare du har desto större är risken att du tar för många läkemedel. Det visar SPFs läkemedelsexpert Lars Nilsson i en ny undersökning.

Publicerad 2012-03-06

Dessutom finns ett tydligt samband mellan att ha många läkare och att patienten ordineras fler olämpliga, kanske farliga läkemedel.
– Det visar att det är en riskfaktor för äldre att ha många läkare. Egentligen vet vi det redan men de här siffrorna ger oss svart på vitt hur allvarligt läget är, säger Lars Nilsson.
Bakom undersökningen står projektet Koll på läkemedel som drivs av SPF, PRO och Apoteket Farmaci.
Genom att – med Apoteksbolagets hjälp – skapa en databas och samla hela landets användning av dosförpackade läkemedel har man studerat 185 000 patienters konsumtion av läkemedel under 2010.

 

9 läkare – 16 läkemedel
Patienter 80+ som har många läkare får också många läkemedel. Genomsnittet visar att exempelvis den med tre läkare har elva läkemedel, medan den med sex läkare är uppe i 16 läkemedel. Nio läkare – 21 läkemedel.

 

Men är det inte naturligt att ju sjukare man är, ju fler läkare besöker man desto fler läkemedel behöver man ta?
–    Jo, det kan vara en liten del av förklaringen, men intrycket är att vi ser resultatet av många tillfälliga läkarkontakter där var och en ordinerar läkemedel, utan att ha överblick över de mediciner som patienten redan har. Dessutom visar vår undersökning att ju fler läkare 80-plussarna har desto fler olämpliga läkemedel har de fått.

 

Dålig koll, på både patient och läkemedel
Det visar två saker, menar Lars Nilsson. Dels att läkarna inte har tillräcklig koll på vilka läkemedel som den äldre inte bör ha, dels att läkarna inte har koll på vad patienten redan står på.
–    Vi kommer att gå vidare med materialet och analysera sambandet mellan skadliga kombinationer av läkemedel och antalet förskrivande läkare, berättar Lars Nilsson.
Interaktioner, alltså när olika läkemedel krockar med varandra hos patienten, drabbar mest multimedicinerade äldre. Detta kan vara mycket allvarligt för den gamla människan, och leder ofta till behov av akut sjukvård.
–    Interaktioner delas in i olika allvarlighetsgrader. Vi ska studera sambandet mellan antalet läkare och den allvarligaste graden. Jag tror tyvärr att vi kommer att göra nya fynd, säger Lars Nilsson.

 

Vissa kommuner bättre
För ett år sedan kunde Veteranen rapportera om Lars Nilssons senaste projekt på läkemedelsfronten. Då handlade det om vilka tio kommuner i landet som multimedicinerade sina äldre mest, och vilka tio  med minst multimedicinering och som tycktes ha en genomarbetad koll på hur de äldre behandlades.

–    Både de tidigare undersökningarna och dagens visar hur viktigt det är att den äldre får en enda läkare som är ansvarig för den äldres hela läkemedelsintag.
Inte bara äldreorganisationerna har drivit just detta krav länge. Nyligen ställde sig också Läkarförbundet bakom att en namngiven läkare ska ha det övergripande ansvaret.

–    Vi måste få en ordning där en förskrivande läkare har det övergripande ansvaret. Hur det ska gå till måste professionen själv komma fram till. Från SPFs sida bör vi trycka på så mycket som möjligt för att detta ska bli verklighet.

 

Jan Arleij

 

 Karl Erik Olsson (SPF) och Curt Persson (PRO) debatterar äldres medicinering i Dagens samhälle.

Fakta

Läkemedelsriksdagen
•    Sedan 2007 ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering
•    Äger rum den 6 mars
•    Socialstyrelsens generaldirektör och äldreministern inleder, därefter tar SPFs Lars Nilsson över scenen

Lars Nilsson

•    apotekare
•    professor emeritus i läkemedelskemi
•    arbetat inom läkemedelsindustrin och Apoteksbolaget varav 10 år inom företagsledningen
•    har varit arbetande styrelseordförande i Stiftelsen NEPI, Nätverk för Läkemedelsepidemiologi
•    knuten till SPF som läkemedelssakkunnig

46 procent av befolkningen 80 år och äldre hämtade under 2011 ut tio eller fler läkemedel på recept från apoteken.

Dölj faktaruta
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas