Skåne vill minska fallskador
Nyheter | Farliga fall
Foto Colourbox

Skåne vill minska fallskador

2011 avled 242 personer i Skåne till följd av fallolyckor. Nu vill region Skåne satsa på förebyggande arbete.

Publicerad 2013-08-20

– Det är väldigt viktigt att fallprevention genomsyrar våra verksamheter som kommer i kontakt med äldre personer. En bruten handled eller höft har en väldigt stor negativ inverkan på människors möjlighet till ett gott liv, säger Gilbert Tribo (FP), regionråd och ordförande i Närsjukvårdsberedningen.

Veteranen har tidigare rapporterat att antalet döda i fallolyckor i Sverige ökade med 60 procent mellan 2000 och 2010. Biverkningarna med psykofarmaka är en av riskfaktorerna som pekats ut. Även sådant som muskelsvaghet, sjukdom, nedsatt syn ochy yrsel är riksfaktorer. Sammanlagt har man identifierat omkring 400 separata riskfaktorer till fallolyckor.

Enligt studier som region Skåne stödjer sig på kan förebyggande arbete minska fallskador med 20-40 procent. En tanke är att framtida äldrevårdscentraler i regionen ska få fallprevention som ett av sina uppdrag.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas