Nyheter

Fallolyckor dödar flest äldre

Varje dag leder skador - oftast fallolyckor - till att sju äldre personer dör och 200 läggs in på sjukhus. 65-plussarna är därmed överrepresenterade i skadestatistiken, visar nya siffror.

Publicerad 2013-01-03

2011 omkom drygt 2 500 äldre människor (65+) till följd av skador, över 70 000 fick läggas in på sjukhus till följd av skador och cirka 120 000 uppsökte en akutmottagning efter att ha skadats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har kartlagt statistiken och redovisar nu siffror kommun för kommun i hela landet.

Sammanställningen av skadestatistiken bland äldre som MSB har gjort visar alltså att det sker nästan sju dödsfall och 200 inläggningar på sjukhus dagligen.

Den enskilt största skadehändelsen är fallolyckor. Dessa ökar snabbast av alla olyckstyper.

– De flesta fallolyckorna hos äldre personer sker inomhus och i det ordinarie boendet. Den typiska fallolyckan är ett fall i samma plan och inträffar på vägen mellan sängen och toaletten samt vid av- och påklädning. Ofta handlar det om att de tappar balansen, säger Jan Schyllander, olycksutredare på MSB.

MSB analys visar också att på tio år har 26 procent fler män och 7 procent fler kvinnor 65 år och äldre lagts in på sjukhus till följd av fallolyckor.

Okunniga politiker
Jan Schyllander anlitades som föreläsare på SPFs trafikkonferens i höstas i Stockholm. Han konstaterade då att många av landets politiker tror att trafikolyckor skördar fler dödsoffer än fallolyckor.

– Det är fem gånger fler som dör i fallolyckor än i trafikolyckor, och det är sju gånger fler som måste läggas in på sjukhus efter fallolyckor jämfört med olyckor i trafiken, säger Jan Schyllander.

Uttryckt i siffror: 1 600 äldre personer avled 2011 av fallskador. Vägtrafikolyckorna krävde totalt 319 liv.

Sverige står still
Enligt MSB kostar samtliga fallolyckor i alla åldrar samhället 24 miljarder varje år. För 65+ är kostnaden 11 miljarder per år.

Tre miljarder satsas på att förebygga fallolyckor – cirka hälften av pengarna går till att minska arbetsolyckorna.

Följden blir att äldres fallskador inte pressas tillbaka till skillnad från områden som vägtrafiken, arbetsmiljön och säkerhet för barn och ungdom.

– När det gäller äldres säkerhet så visar inte Sverige på några framgångar vid internationella jämförelser, konstaterar Jan Schyllander.

SPF gör ett försök
SPFs trafikansvariga beslutade på konferensen i höstas att bredda sitt säkerhetsarbete för att förebygga också fallolyckor.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Massiv ökning

STATISTIKEN
MSB har sammanställt statistik från sjukvården över 65+ som lagts in på sjukhus efter fallolyckor. I statistiken framgår hur många män och kvinnor som behövt vård år 2011 i respektive kommun och hur många fler eller färre som behövt sådan vård i Sveriges 290 kommuner jämfört med för tio år sedan. För att kunna jämföras med andra kommuner anges statistiken också per 1 000 invånare.

Du hittar hela statistiken här.

RISKER
Det finns flera faktorer som påverkar risken att råka ut för en fallolycka.
•    nedsatt balans
•    nedsatt muskelstyrka
•    medicinering
•    nedsatt syn och hörsel
•    dålig nutrition
•    nedsatta reflexer
•    den omgivande miljön mm

SKYDDA DIG
•    Promenader, regelbunden träning och näringsriktig mat ger styrka och balans och är därför viktiga fallförebyggande åtgärder. Under den mörka årstiden kan kosten behöva kompletteras med D-vitaminer.
•    Inomhus: se till att fästa lösa sladdar, att mattorna ligger stadigt på golvet och att det inte finns någon mattkant att snubbla på
•    Undvik att ha ”övermöblerat”, det ska vara lätt att röra sig fritt i bostaden. Sitta vid av- och påklädning om man känner sig yr, ledljus på natten och ett ordentligt handtag i badrummet att hålla sig i är några praktiska tips
•    Äter du många olika mediciner – be om en läkemedelsgenomgång, antingen med din läkare eller med personal på Apoteket
•    Så här års: ta fram broddarna till skorna och sätt ispik på stavarna

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas