”Gör det dyrt att låta äldre halka”
Nyheter | SPF Seniorerna | Trafik
SPF kräver krafttag mot halkan Foto Colourbox

”Gör det dyrt att låta äldre halka”

När vintern rullar ut sitt hala täcke över landet struntar ekonomiskt pressade kommuner i att ploga och sanda trottoarer och gångbanor. Nu tänker SPF agera.

Publicerad 2012-11-28

Det står klart sedan SPFs årliga trafikkonferens nyligen avslutats i Stockholm.
Under två dagar har distriktens trafikansvariga lagt upp kommande arbete för ökad trafiksäkerhet för äldre.
– Vi måste försöka sätta press på kommunerna när det gäller miljön för de äldre gångtrafikanterna, säger SPFs sakkunnige i trafikfrågor Gunnar Carlsson.

Tunga fakta

Gunnar Carlsson och SPF-konferensens deltagare lutar sig mot tunga fakta:
Enligt en färsk rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är kostnaderna för fotgängare som skadar sig på snöiga och isiga trottoarer mer än fyra gånger högre än kostnaderna för snöröjningen.
– Det skulle alltså vara samhällsekonomiskt lönsamt med betydligt större satsningar på vinterväghållning för fotgängare, säger Gunnar Carlsson.
Det måste kommunerna förstå och dra slutsatser av.

Fallolyckor dödar fler än bilolyckor

De äldre drabbas värst i halkan.
– För att få upp frågan i debatten tänker vi föreslå att kommunerna ska betala för konsekvenserna av sin dåliga vinterväghållning, säger Gunnar Carlsson.
Ett sådant ekonomiskt incitament skulle vara att landstingen fick debitera kommunerna för vårdkostnaderna när gamla faller på illa skötta gångbanor och trottoarer, något SPFs trafikansvariga alltså kommer att föreslå i debatten framöver.
– Det här är rätt typ av frågor att bredda vårt trafikarbete med, säger Kerstin Erlandsson, trafikansvarig för SPFs Värmlandsdistrikt.
– Att kämpa för gratis kollektivtrafik för pensionärer är också en fråga som vi ska arbeta mer med.
Det skulle öka våra äldres rörlighet och livskvalitet, och säkerhet i trafiken, säger Kerstin Erlandsson.
Jan Schyllander, expert på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) håller med om SPFs verklighetsbeskrivning.
– Fallolyckor dödar många fler än trafikolyckor med bil. Men en majoritet av våra politiker ute i kommuner och landsting tror att det är tvärtom.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Mota halkan

Tiotusentals skadar sig varje vinter

Bara under 2010 halkade nästan 27 000 fotgängare omkull på snö eller is så att de behövde söka sjukhusvård, uppger Fotgängarnas förening (FOT).
Problemets omfattning har länge varit okänt eftersom trafikolycksrapporteringen grundats på uppgifter från polisen, där fallolyckorna inte varit med eftersom inget fordon varit inblandat.
När nu trafikolycksstatistiken också tar in uppgifter från sjukvården klarnar bilden.

Det betyder inte att du inte ska våga dig ut på gatorna. Däremot kan det vara klokt att gå försiktigt och att ha halkskydd, antingen i form av broddar eller i form av dubbade skor. Snart kan du läsa mer i Veteranen och på Veteranen.se om hur du förebygger halka.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas