Tar upp kampen mot livsfarlig halka
Nyheter | Dödligt halt
SPF kräver krafttag mot halkan Foto Colourbox

Tar upp kampen mot livsfarlig halka

Nu tar SPF upp kampen mot den livsfarliga utemiljö som bristande snöröjning innebär för landets äldre. Varje vinter omkommer många äldre människor i onödan.

Publicerad 2013-11-18

Det finns ingen siffra på hur många dödsfall som orsakas av halka och fallolyckor utomhus. Sjukhusstatistiken mäter inte detta.

Men fakta är att dåligt skottade och sandade trottoarer, gator och uteplatser gör att 100 000-tals gående faller omkull varje år. Detta skadar 10 000-tals människor – de flesta äldre. 

–   Vi talar inte om det, men det här är ett minst lika stort problem som trafikolyckorna, säger SPFs trafikexpert Gunnar Carlsson.

Ungefär 300 personer omkommer i biltrafiken varje år. Att jämföras med 1 500 som dör i fallolyckor.

För att få hejd på döds- och skadefallen startar nu projektet ”Äldre gåendes halk- och fallolyckor”. Trafikverket har gett NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) en halv miljon kronor för en satsning tillsammans med de fem rikstäckande pensionärsorganisationerna.

Tre kommuner – Stockholm, Göteborg och Västerås – ingår i projektet som pågår till sommaren 2014. 

Kommunernas trafik- och gatukontor blir medspelare i projektet. Likaså minst en viktig fastighetsägare i varje kommun.

–   Det är mycket värdefullt att båda parterna är med eftersom det ofta är så att kommunerna är ansvariga för vägunderhållet medan fastighetsägare ska sköta om gångytor i anslutning till fastigheten, säger Gunnar Carlsson.

SPFs trafikombud får en viktig roll när de ska informera medlemmar ute i landets föreningar.

–   Ett mål för projektet är också att öka medvetenheten om hur man kan ta eget ansvar för att minska fallrisken, exempelvis med bra skor med lämpliga halkskydd, säger Gunnar Carlsson.

Men det blir också renodlat kampanjarbete. Aktionsgrupper ska bildas, bland annat med målet att granska väghållningen under vintern, skriva insändare och debattartiklar och uppvakta ansvariga politiker.

–   Ett slutmål för projektet blir sedan att ta fram en arbetsmodell som kan fungera runtom i landets alla kommuner, säger Gunnar Carlsson. En modell om hur man kan driva de här viktiga frågorna framåt.

Statistik från svenska akutsjukhus år 2010 visar att drygt 27 000 personer kom in till sjukhusen efter att ha ramlat på snöiga och isiga gator, vägar och uteplatser. 17 procent av dessa krävde inläggning på sjukhusen.

Enligt VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är kostnaden för dessa olyckor i de flesta kommuner fem-sex gånger så hög som kostnaden för vinterväghållningen, inklusive bilvägarna.

–   Vi är övertygade om att det här kommer att leda till att antalet skadade gående minskar, säger Gunnar Carlsson. Sjukhuskostnaden kommer därför med all sannolikhet att minska mer än vad kostnaden för vinterväghållningen ökar.

 

Text: Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Så slår halkan

DRABBAS HÅRT

* Äldre råkar oftare ut för fallolyckor.

*Särskilt kvinnor drabbas hårt av halkolyckor.

* Överrepresentation av kvinnor börjar redan i åldern 45-50 år.

* Skadorna ökar med stigande ålder.

 KUNSKAP KAN RÄDDA

NTF har ett så kallat Äldreråd med representanter från SPF, PRO, SKPF, RPG, SPRF och fackförbundet Vision.
– Vi kommer att mäta projektets utfall när det gäller uppföljning av hur media har rapporterat, hur många lokalföreningar som deltagit och hur många aktionsgrupper som drivit frågor, säger projektets ledare Malin Lundgren på NTF.
Övriga mål, exempelvis att faktiskt minska fallolyckorna på is och snö, kommer inte att kunna mätas men Malin Lundgren är säker på att ökad kunskap hos olika parter leder till framgång.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas