Rädsla för halka isolerar tusentals äldre
Nyheter | Hinder
Foto: Colourbox

Rädsla för halka isolerar tusentals äldre

Varannan 65-plussare har fallit på snö och is. Ett flertal så illa att de tvingats söka vård. Det visar en undersökning från NTF som publicerades idag.

Publicerad 2015-01-20

Det är NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande – som har intervjuat mer än 4 200 personer som är 65 år och äldre om deras upplevelser av fallolyckor på snö och is.

Det är en kartläggning som visar hur hårt äldre drabbas av halkolyckor.

– Kroppen blir skörare med åren och när olyckan är framme drabbas därför den äldre oftast mycket svårare. Återhämtningen kan ta lång tid och för en del innebär halkolyckan att de får ett livslångt vårdbehov, säger Monica Green, ordförande i NTF.

Förutom svårt lidande så innebär detta enorma kostnader för samhället, konstaterar NTF i sin rapport som ingår i projektet ”Äldres fallolyckor på snö och is” och som pågår under 2014-2016.

Det finns också ett socialt pris för de äldre när vinterväghållningen brister, menar NTF.

Nästan var tredje svarande uppger att de någon gång har undvikt att gå ut på grund av risken för att halka omkull. Kvinnorna upplever också en högre grad av begränsning i sin mobilitet vintertid jämfört med männen.

Även om det plogas, saltas och sandas kan snövallen som blir kvar vara ett stort hinder för en äldre fotgängare, konstaterar NTF i undersökningen som heter ”Livrädd för att halka!”

– Många menar att rädslan för att halka begränsar deras vardagsrörlighet. Det blir svårt att ta sig till affären och träffa familj och vänner, vilket inverkar negativt på livskvaliteten, säger Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst och nationell ledare för projektet.

– Både för den enskildes och samhällets skull är det därför oerhört viktigt att väghållarna har äldre och funktionshindrade i åtanke.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

20 000 skadas

Olycksstatistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att 20 000 fotgängare skadas varje år av fallolyckor på snö och is. Många av dem som skadas är 65-plussare.

Cirka 1,9 miljoner svenskar är 65 år eller äldre. Gruppen ökar med cirka 45 000 individer årligen, enligt SCB.

NTF är en idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda. SPF Seniorerna är en av medlemmarna NTF:s nationella nätverk som består av 51 riksorganisationer.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas