Äldreministern lovar prioritera kamp mot fallolyckor
Nyheter | Ministern satsar
Fallskador Foto: Colourbox

Äldreministern lovar prioritera kamp mot fallolyckor

Regeringen kommer inom kort med en satsning mot fallolyckor. Det säger äldreminister Åsa Regnér (S) till veteranen.se.

Publicerad 2015-02-03

Redan tidigare har äldreministern utlovat att åtgärder mot fallolyckorna måste planeras i den kommande kvalitetskommissionen, som ska bli en bred, flerårig utredning av äldreomsorgen.

– Men jag vill se att saker händer också på kort sikt. Därför kommer vi att försöka få till åtgärder redan nu, säger Åsa Regnér men avvaktar med att vara mer konkret än så.

Regeringen har ännu inte fattat beslut om direktiv till den större kvalitetskommissionen. Inte heller har man bestämt om den ska vara två- eller treårig.

– Jag hoppas och tror att vi kommer att besluta om direktiven under februari, säger Åsa Regnér som också lutar åt att kommissionen kommer att få två år på sig att komma med skarpa förslag till ny regeringspolitik på äldreomsorgens område.

Åsa Regnér framträdde på måndagen på ett seminarium i Stockholm om just fallolyckor bland äldre.

Arrangörer var pensionärsorganisationerna PRO, SKPF och SPRF som utmanade regeringen att halvera antalet fallolyckor under mandatperioden.

– Jag tycker att målsättningen är bra, även om jag har mina tankar om tidsperioden, sa Åsa Regnér till knappt två hundra deltagare i publiken.

Geriatrikprofessorn Yngve Gustafson vid Umeå universitet och utredaren Jan Schyllander vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) radade upp fakta om hur fallolyckor leder till skador och död och enorma kostnader.

– Det är fem gånger fler som dör i fallolyckor än i trafikolyckor, sa Jan Schyllander.

Det saknas en samhällsstrategi mot fallolyckorna, menar han.

– Det är också så att en stor majoritet av våra beslutsfattare fortfarande, trots mångåriga informationsinsatser, felaktigt tror att det är trafikolyckor som orsakar flest dödsolyckor.

Äldreministern satt med under hela det tre timmar långa seminariet för ”att jag vill lära mig mer” om samhällsproblemet.

– Utan att hänga ut enskilda kommuner kan man konstatera att det varierar väldigt mycket mellan olika kommuner när det gäller hur många äldre som faller varje år, sa Åsa Regnér som också sa sig vilja veta mer om klassmönster och könsskillnader bakom olycksstatistiken.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

 

 

Dyrt lidande

1 600 personer över 65 år dör varje år till följd av fallolyckor.

Var femte minut fallskadas en 65-plussare så illa att hen tvingas söka vård.

50 000 personer, 65 år och äldre, skadas så illa att de behöver slutenvård.

En höftledsfraktur kostar samhället ungefär 400 000 kronor, enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas