Nyheter

Engångspengar ska öka kunskap om fall och demens

Regeringen gör en engångssatsning på utbildning inom äldreomsorgen på 200 miljoner nästa år. Förslaget finns med i den kommande budgetpropositionen.

Publicerad 2015-09-04

Pengarna ska gå till en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. 

Satsningen ska möjliggöra stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden, hoppas regeringen.

Tanken är att de 200 miljonerna ska underlätta för kommunerna att erbjuda riktad kompetensutveckling för den personal som ger stöd till personer med funktionsnedsättning.

Satsningen, som är ettårig, är en del av ett större paket för bland annat ökad kvalitet inom äldreomsorgen, skriver regeringen på sin hemsida.

– Satsningen möjliggör för utvecklingsinsatser att långsiktigt minska kunskapsluckor inom bland annat fallförebyggande arbete och insatser inom demensområdet, säger äldreminister Åsa Regnér (S).

Samtliga insatser ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv, markerar regeringen i sin presentation av förslaget.

– För att alla äldre kvinnor och män och personer med funktionsnedsättning ska få det stöd och den omsorg de behöver är personalens kompetens, utbildning och erfarenhet avgörande, säger Åsa Regnér.

Vänsterpartiet markerar i olika utspel att 200-miljonerssatsningen är ett resultat av partiets inflytande på regeringens budget.

Regeringen skriver också att ”budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet”.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas