Nyheter

Hårt angrepp på ”feministisk” regering: Budgeten drabbar äldre kvinnor hårdast

Dra tillbaka det bedrövliga förslaget om höjd hemtjänstavgift! Den uppmaningen riktar SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam till regeringen.

Publicerad 2015-09-21

I en debattartikel på Dagens Samhälle utvecklar Christina Rogestam varför regeringens förslag, som finns med i höstbudgeten för 2016, leder till att de svagaste pensionärerna drabbas hårdast.

– De allra svagaste, de med störst omsorgsbehov och de med lägre inkomster, som många äldre kvinnliga pensionärer, drabbas. Och detta förslag kommer från en regering som kallar sig feministisk och påstår sig vilja minska klyftorna i samhället.

Avgiften för hemtjänst och särskilt boende kommer att kunna höjas med 2 500 kronor per år.

Kommunerna får möjlighet att höja maxtaxan i hemtjänsten samtidigt som statsbidraget till kommunerna minskas med samma summa som avgiftshöjningen motsvarar.

– Kommunernas intäkter minskar då, om de inte höjer avgiften – i så fall går de plus minus noll. Detta medför betydande risker för att kommunerna även höjer andra avgifter inom äldreomsorgen, så som trygghetslarm och matlådor, skriver Christina Rogestam.

– Förslaget innebär således inte bara högre hemtjänstkostnader, det kan även leda till att äldre avstår från delar av den hemtjänst de har behov av just på grund av för höga kostnader.

SPF Seniorernas ordförande kritiserar också regeringen för att försöka dölja höjningen av hemtjänstavgiften.

– Det är ohederligt och ett slag mot samhällets sköraste individer.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Så slår höjningen

Läs hela inlägget här.

En gift kvinnlig garantipensionär som har hemtjänst kommer trots höjt bostadstillägg och lägre skatt ändå att gå back med cirka 30 kronor per månad eller runt 350 kronor per år som följd av hemtjänstavgiftens höjning.

En snittpensionär med hemtjänstbehov berörs inte av bostadstillägget men får en mindre skattesänkning, den höjda hemtjänstavgiften gör att blir det nästan 150 kronor mindre att leva på varje månad, eller omkring 1 750 kronor mindre per år.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas