Trots kritiken: Regeringen höjer avgift för hemtjänst
Nyheter | Budget
Foto: Colourbox

Trots kritiken: Regeringen höjer avgift för hemtjänst

Regeringen går vidare med det hårt kritiserade förslaget att låta kommunerna höja avgifterna för hemtjänst och särskilt boende.

Publicerad 2015-09-18

Förslaget fanns med i förra årets budget, som riksdagen röstade ner. Det låg också kvar i vårbudgeten, vilket föranledde hård kritik inte minst från SPF Seniorerna.

Men regeringen backar inte, utan har enligt Svenska Dagbladet med förslaget i budgeten för 2016 som presenteras på måndag.

– Vi har ju anat att förslaget skulle komma tillbaka och det är naturligtvis lika bedrövligt den här gången. Det är också lite fegt av regeringen att inte ta fullt ansvar för höjningen utan mana på bakvägen genom att sänka statsbidragen till kommunerna, säger Christina Rogestam i en kommentar.

Maxtaxan i äldreomsorgen idag är 1 780 kr i månaden. Med regeringens förslag blir höjningen 211 kronor till 1 991 kr i månaden från första juli nästa år.

Höjningen blir därmed 2 532 kr per år för den med högsta avgiften.

SPF Seniorerna kommer att analysera förslaget i detalj när det blir offentligt i sin helhet. Men redan nu står det klart att regeringens budget innebär att man ger med ena handen, men samtidigt tar med den andra från pensionärer med svag ekonomi, anser Christina Rogestam:

– De berättar mer än gärna om att skatten sänks för pensionärerna, att bostadstillägget höjs med som mest 100 kr i månaden och att pensionerna räknas upp nästa år. Men de nämner aldrig den här höjningen som dessutom slår hårdast mot de som behöver mest hjälp, de allra äldsta, mot kvinnorna och de som har lägst inkomster.

Det går dock fortfarande att stoppa höjningen. Lyckas man påverka kommunpolitikerna har de makten att inte verkställa höjningen.

Som veteranen.se tidigare berättat har exempelvis Stockholms stad lovat att inte genomföra höjningen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas