Dyrare hemtjänst äter upp skattesänkning
Nyheter | Ekonomi
Foto: Colourbox

Dyrare hemtjänst äter upp skattesänkning

Höjda avgifter för hemtjänst och särskilt boende ser ut att äta upp både höjt bostadstillägg och sänkt skatt. Det visar siffror som SPF Seniorerna har tagit fram.

Publicerad 2015-05-07

Regeringen föreslår i sin vårbudget att kommunerna från och med 1 januari ska tillåtas höja det så kallade avgiftstaket för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende.

Kommunerna ska ges möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad.

Regeringen skriver i en promemoria att ”Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kan till följd av ändringen komma att öka med som mest 2 640 kronor per år.”

SPF Seniorerna har räknat på tre typfall, alla födda 1941: en ogift sekreterare som arbetat i 35 år, en gift kokerska som arbetat halvtid i 20 år och en gift grundskolelärare som arbetat i 40 år.

Beräkningarna bygger på regeringens förslag om höjt bostadstillägg, den utlovade skattesänkningen och avgiftshöjningarna i hemtjänst och särskilt boende.

Effekten blir att sekreteraren går back med 925 kronor per år, kokerskan med 75 kronor och grundskoleläraren tappar 2 511 kronor om året.

– Det är bedrövligt. Det är de fattigaste pensionärerna och de som är så högt upp i ålder att de är beroende av hemtjänst som drabbas av det här, säger SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam i en kommentar.

Regeringens egen analys av höjningen är att graden av avgiftsfinansiering för hela äldreomsorgen ökar och att efterfrågan på hemtjänst kan minska.

Omkring 78 000 personer med hemtjänst väntas få högre avgifter. Fler kvinnor än män kommer att betala höjd avgift.

Riksdagen kommer idag torsdag att debattera förslagen. I en interpellation av Lotta Finstorp (M) tas frågan om avgiftshöjningar för pensionärer upp.

Äldreminister Åsa Regnér (S) kommer att besvara interpellationen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Så slår höjningen

Så här har SPF Seniorerna räknat.

Typfall 1
Ogift sekreterare, arbetat 35 år
Pension brutto: 199 899 kr per år
Pension brutto: 16 658 kr per månad
Pension netto: 12 851 kr per månad
Bostadstillägg (regeringens höjning i vårbudgeten):
1 200 kr per år
100 kr per månad
Sänkt skatt (förväntad sänkning i höstbudgeten):
515 kr per år
43 kr per månad
Avgift hemtjänst/särskilt boende (regeringens förslag i vårbudgeten):
– 2 640 kr per år
– 220 kr per månad
Summa i plånboken:
– 925 kr per år
– 77 kr per månad

Typfall 2
Gift kokerska, arbetat 20 år halvtid
Pension brutto: 93 893 kr per år
Pension brutto: 7 824 kr per månad
Pension netto: 6 728 kr per månad
Bostadstillägg (regeringens höjning i vårbudgeten):
600 kr per år
50 kr per månad
Sänkt skatt (förväntad sänkning i höstbudgeten):
1 965 kr per år
164 kr per månad
Avgift hemtjänst/särskilt boende (regeringens förslag i vårbudgeten):
– 2 640 kr per år
– 220 kr per månad
Summa i plånboken:
– 75 kr per år
– 6 kr per månad

Typfall 3
Gift grundskolelärare, arbetat 40 år
Pension brutto 212 133 kr per år
Pension brutto: 17 678 kr per månad
Pension netto: 13 532 kr per månad
Bostadstillägg (regeringens höjning i vårbudgeten):
0 kr per år
0 kr per månad
Sänkt skatt (förväntad sänkning i höstbudgeten):
129 kr per år
11 kr per månad
Avgift hemtjänst/särskilt boende (regeringens förslag i vårbudgeten):
– 2 640 kr per år
– 220 kr per månad
Summa i plånboken:
– 2 511 kr per år
– 209 kr per månad

Kommunernas intäkter beräknas, med regeringens förslag, öka med upp till 148 miljoner kronor per år.

Det här är maxtaxa:

2001 infördes den så kallade maxtaxan i äldreomsorgen.

Alla människor ska ha råd med kommunal äldreomsorg. Därför finns högkostnadsskydd på äldreomsorg i form av en maxtaxa.

Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man har i pension och vad man har för tillgångar.

Har man en låg pension finns det också ett minimibelopp som man ska ha kvar efter att man har betalat avgifterna för äldreomsorgen.

Man betalar aldrig mer än maxtaxan som nu ligger på 1 776 kr per månad och som är densamma i hela landet.

Efter att skatt, bostadskostnad och omsorgsavgift är betalda ska man ha kvar minst 5 012 kronor per månad (2014) om man är ensamstående och 4 235 kronor vardera för makar för personliga utgifter. Om man inte har kvar det beloppet så reduceras omsorgsavgiften. Beloppet kallas för förbehållsbelopp.

Källa: seniorval.se

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas