Regeringen gör det dyrare med hemtjänst
Nyheter
Foto: Colourbox

Regeringen gör det dyrare med hemtjänst

Regeringen lyfter i vårbudgeten återigen in förslaget att låta kommunerna höja avgifterna för hemtjänstavgiften. Bedrövligt, säger SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

Publicerad 2015-05-05

Trots höjt bostadstillägg och en utlovad skattesänkning för pensionärer kommer många ändå att gå back när avgifterna för hemtjänst och andra kommunala tjänster höjs nästa år, enligt beräkningar som SPF Seniorerna har tagit fram.

Och enligt socialdepartementets egna kalkyler kommer cirka 78 000 personer med hemtjänst att få högre avgifter.

– Det är bedrövligt. Det är de fattigaste pensionärerna och de som är så högt upp i ålder att de är beroende av hemtjänst som drabbas av det här, säger Christina Rogestam i en kommentar till TT.

– De som inte har någon tjänstepension lever på väldigt små marginaler. Då kommer regeringen med den här höjningen.

Redan i höstas ville de rödgröna i sin budgetproposition för 2015 genomföra förändringen. Genom att tillåta kommunerna att höja högkostnadsskyddet med 224 kronor för dem som har äldreomsorg i någon form avsåg man att minska statsbidraget med motsvarande belopp.

Men alliansens budget, som vann i riksdagens omröstning i december, hade inget sådant förslag.

Nu återkommer alltså regeringen på nytt.

– Behövs den här ökningen för kommunerna så måste man kompensera de fattigaste pensionärerna. Det är inte rimligt att vi har 300 000 fattigpensionärer, som nu får det ännu tuffare med det här förslaget, säger Christina Rogestam.

Äldreminister Åsa Regnér vill inte svara på frågor om förslaget, skriver TT.

Förändringen kommer att träda i kraft från årsskiftet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas