Kursen utstakad i Gävle mot större seniormakt
Nyheter | KPR
Foto: Gunilla Lindahl

Kursen utstakad i Gävle mot större seniormakt

Var med och bestäm! Den uppmaningen från SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam och förbundskansliet hörsammades på tisdagen av 59 ledamöter i pensionärsråd från en rad norrländska distrikt.

Publicerad 2015-02-17

De samlades på Elite Grand Hotel i centrala Gävle för att under en kompakt konferensdag ta del av nya vassa verktyg för att ännu bättre kunna påverka sina politiska makthavare hemma i kommuner och landsting.

– En intensiv och värdefull dag, sa Elisabeth Karlsson, SPF Seniorerna Ovansjöbygden i en paus. Vi får mycket idéer om hur man kan gå tillväga för att få fram kunskap, och det viktigaste för att lyckas i arbetet i KPR är att vara just påläst.

SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam inledde dagen med att understryka att om man vill uppnå äldrepolitiska resultat måste organisationen också våga vara politiskt aktiv på alla nivåer – centralt i regeringens pensionärskommitté, regionalt i landstingens och regionernas pensionärsråd och lokalt i kommunernas pensionärsråd.

– Det betyder förstås inte att vi tar partipolitisk ställning. Men vi stödjer dem som tar upp våra krav. På central nivå tycker vi att det är positivt att regeringen lovar att ta bort pensionärsskatten och att oppositionen värnar vårdvalet.

– Starkt negativt är att varken regeringen eller allianspartierna verkar inse att pensionssystemet måste utvärderas. Men vi ger oss aldrig. Bristerna är alltför allvarliga och vi måste se till att de åtgärdas.

Christina Rogestam eldade på sina pensionärsrådsledamöter med den nytryckta skriften ”Så tycker SPF Seniorerna”, som alla fick på bordet.

– Här finns en rad frågor och krav som är mycket angelägna för oss seniorer. Det gäller valfrihet, ekonomi och bostäder, sa Rogestam som också ville ta tillfället i akt att uppskatta ledamöterna för det ofta tuffa och oglamorösa jobb de lägger ner i kommuner och landsting.

– Det är ni som är SPF Seniorernas men också andra äldres röst i frågorna om vård, omsorg, bostäder och mycket annat. Ni gör ett jätteviktigt jobb och för det ska ni ha ett stort tack. Det vill jag ha sagt från min och hela förbundsstyrelsens sida.

Förbundskansliets utbildningsansvarige Eva-Christine Öhman höll i trådarna under den sex timmar långa kursdagen.

Ledamöterna på skolbänken blev trimmade på framför allt tre områden av tre företrädare från förbundet.

• Gösta Bucht, SPFs sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, gick igenom det program som kongressen i Jönköping ställde sig bakom, ”Vård och omsorg i en ny tid”. Ställningstagandena kompletterades med ett batteri av frågor att ställa till politiker och tjänstemän på lokal nivå för att få äldres behov i centrum för diskussionen. En rad tips på hur man kan öka tyngden i argumentationen redovisades också, till exempel att göra egna enkäter och undersökningar.

• Ola Nilsson, folkhälsoansvarig, beskrev förbundets olika programskrifter – exempelvis den nyproducerade och praktiskt inriktade ”Handbok för Pensionärsråden”. Han gav också en grundkurs i hur sociala medier kan bli även pensionärernas redskap i debatten.

• Christina Rogestam talade om hur den prioriterade bostadsfrågan konkret kan drivas på lokal nivå.

Pensionärsrådsledamöterna fick också chans att ställa frågor som framfördes av Veteranens chefredaktör Gunilla Lindahl.

De 59 gavs även möjlighet att med en blå lapp för ”ja” och en orange lapp för ”nej” kunna svara på frågor från scenen. Bland annat undrade Ola Nilsson om ledamöterna upplever att de bemöts med en ålderistisk attityd i sina pensionärsråd.

Övervägande orange lappar höjdes mot taket, svaret blev alltså nej.

– Det kan vara ett storstadsfenomen, menade Härjedalens ledamöter Rolf Emanuelsson och Gunvor Jansson i en minutlång ”bikupediskussion” om två och två inför omröstningen.

– I det lilla samhället känner man ofta varandra och med det följer nog oftast att man bemöter varandra med respekt, ung som gammal.

Efter den långa dagens duvning i påverkansteknik var Gästriklands Hans Söderström, SPF Seniorerna Konvaljen Hofors-Torsåker, trött men nöjd.

– Det var matnyttigt och en bra påfyllning för mig när jag nu påbörjar min andra period som KPR-ledamot.  Som ordförande i min förening hoppas jag också kunna föra vidare det vi lärt idag.

Leif Johansson, SPF Seniorerna Ludvika, i Dalarna känner att en kursdag som den här ger inspiration.

– Jag var med på 2013 års KPR-konferens som också den var bra och som gav påfyllning och energi. Samma sak i år alltså tycker jag. Man får inspiration, och det är förstås oerhört viktigt att vi känner.

Har du lärt dig något?

– En hel del. En tankeställare för dagen är att vi kan jobba mer aktivt i vår förening med vår hemsida för att driva frågor och berätta vad vi gör, både för medlemmar och makthavare, och för allmänheten.

Siv Gustafsson, sitter med i samma KPR i Ludvika kommun. Hon påbörjade vid årsskiftet sin tredje period som pensionärsrådsledamot.

– Det känns alltmer meningsfullt. När jag började handlade sammanträdena mest om att vi fick information om beslut som var fattade men som inte längre gick att påverka. Det där har vi ändrat på i Ludvika. Den tiden verkar faktiskt vara helt förbi.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Turnén har startat

Med nytt år och ny mandatperiod i Sveriges alla kommuner och landsting fyller SPF Seniorerna på de viktigaste kunskapsdepåerna hos alla sina ledamöter i de olika pensionärsråden.

Landet är indelat så att alla intresserade ledamöter kan sluta upp vid ett av sex olika tillfällen på sex olika orter under februari och mars.

Nästa stopp blir Göteborg 24 februari.

Sammanlagt kommer över 400 ledamöter att ha vässat sin kompetens när turnén är till ända.

De flesta av de 59 deltagarna i Gävle kom från föreningar hemmahörande i fem olika distrikt:

Gästrikland

Hälsingland

Dalarna

Härjedalen

Västernorrland

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas