Gävleseniorer möter rädsla med engagemang
Nyheter | Äldreplan
Foto: Jan Arleij

Gävleseniorer möter rädsla med engagemang

Bara dagar efter att SVT-serien om Sveriges bästa hemtjänst sänt sitt sista avsnitt hakade SPF Seniorerna i Gävle tag frågan som hamnade i alla TV-tittares knä: Hur ska man våga bli gammal?

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-16

Man kallade till sig experter och politiker och ställde dem på Söders Källa-scenen i Gävle. Publiken strömmade till i hundratal och fyllde lokalen till sista stol. Seniorerna vill ha besked: Vågar man bli gammal i Gävle?

Kan driva frågor aktivt

– En av SPF-föreningarnas viktigaste uppgifter i kommunen är att driva de äldrepolitiska frågorna framåt, säger Per Lundgren, initiativtagare från SPF Seniorerna Ankaret och moderator för dagen.
– Med förbättrad kunskap kan man också stilla onödig oro. Dessutom skulle ett ökat intresse göra att vi seniorer kan driva frågorna mer aktivt och med större pondus gentemot politikerna.

Vem vårdar själen?

Det är onsdagen den 10 november. Snön vräker ner och slår snabbt ut huvudstaden. Världen har också precis kunnat konstatera vem som blir ny president i USA.
Ändå lyckas docenten och forskningsledaren vid Äldrecentrum Lennarth Johansson vinna publikens hela fokus på en för seniorerna i Gävle, och i Sverige, kanske ännu mer tryckande fråga: vilken vård och omsorg är att räkna med de kommande åren?
– Det är fantastiskt att vi har en fjärdedel kvar av livet efter fyllda 65 år, men det får också stora konsekvenser. En trend är att vi ser stora försämringar av den psykiska hälsan, sa Lennarth Johansson.
– Men som framgick av SVT-serien så ser inte hemtjänsten det som sitt uppdrag att ta hand om psykologiska besvär hos de äldre. Personlig omvårdnad – ja, men själen –ingår den psykologiska omsorgen i hemtjänstens uppdrag? Den frågan behöver besvaras.

Färre på boende

Lennarth Johansson presenterade en rad fakta:

  • I genomsnitt flyttar äldre till särskilt boende vid 86 års ålder.
  • Cirka 13 procent av alla 80-plussare i landet bor i särskilt boende, resten bor alltså hemma.
  • Exemplet Gävle visar att 1993 bodde 22 procent av 80-plussarna i särskilt boende, idag är siffran 14 procent.

Kostnaden styr

En drivande faktor bakom utvecklingen är det enkla faktum att om det kostar en kvarts miljon att vårda en demenssjuk person hemma så blir summan 650 000 om personen flyttar till särskilt boende.
Det i sin tur bidrar till att förklara varför kommunerna låter allt fler platser försvinna i särskilt boende trots att det funnits statliga stimulansbidrag sedan 2010.
Lennarth Johansson fyllde på med en annan Gävle-siffra: 2012 bodde 793 personer av 1 554 med demenssjukdom kvar hemma.
Det här gäller för hela Sverige. Majoriteten av de demenssjuka i vårt land vårdas hemma. Så är det. Frågan är vilka följder det får för hemtjänsten – och för de anhöriga.

Stora utmaningar

Sammanfattningsvis: Fyra tunga utmaningar som följer av den ökande livslängden: fler äldre betyder inte bara fler friska äldre utan också fler sjuka äldre, fler ensamstående och fler hemmaboende äldre.
Det här är fakta som tydligare behöver ligga till grund för snart sagt varje diskussion om vad vi gör idag, imorgon och på längre sikt.

Gävle

De äldsta blir fler

Befolkningsprognosen för Gävle visar att antalet 80-84-åringar går från dagens 2 522 till 3 893 personer år 2025.
85-plussarna är idag 2 438 stycken. År 2025 har gruppen vuxit till 2 951.
Hela gruppen 80 år och äldre ökar från 2015 till 2025 med 40 procent och till 2030 med 54 procent.
Gävle kommun har nästan 99 000 invånare.

Alliansen styr

Kommunen är den 16:e största i landet.
Tätorten Gävle är med sina cirka 71 000 invånare Sveriges 13:e största stad.
Gävle är residensstad för Gävleborgs län.
Gävle kommun styrs av Alliansen (M+L+C+KD; 27 mandat) med stöd av SD (8 mandat). Oppositionen (S, V, MP) med 30 mandat lämnade makten vid årsskiftet sedan man förlorat en omröstning i fullmäktige om Gävles framtida kommunplan.

Dölj faktaruta

Egen äldreplan

Lennarth Johansson blev hörsammad. Upp på scen klev nu Bo Bergstad, SPF Seniorernas ledamot i Gävle kommuns kommunala pensionärsråd, KPR.
Han presenterade ett pinfärskt dokument: SPF Seniorernas äldreplan för Gävle kommun.
Sex föreningar i Gävle – inspirerade av SPF Seniorerna i Örebrodistriktet och Ulf Grell – har tagit fram planen.
– Vi är värda en välplanerad äldreomsorg, sa Bo Bergstad och räknade upp en rad konkreta krav.
– Men finns pengarna, finns boendena och finnas personalen? frågade Bo Bergstad och räckte – samtidigt med en uppmaning, en vädjan – över stafettpinnen till en av stadens tunga politiker:
– Se ensamma äldre som en riskgrupp, rikta satsningar mot dem!

Vad kan ni göra själva?

Anders Jansson (M), ordförande i omsorgsnämnden gav seniorerna svar på tal:
Vår vision är att bli bäst i landet på äldreomsorg. Men för det krävs att flera saker slår in samtidigt. En är att ni seniorer är positiva och inte klagar så mycket.
Man skruvade på sig i stolarna. Men utan synbar oro för att bli utbuad av publiken fortsatte Anders Jansson.
– Er kompetens och ert deltagande i samhällsdebatten är en förutsättning för att vi ska lyckas. Men fråga då inte först vad Gävle kommun kan göra för dig, utan vad du kan göra själv! Sa Anders Jansson och närmast garanterade att i gengäld leverera valfrihet, effektiv uppföljning och fler trygghetsbostäder.
– Vi pratar idag om ensamheten, och den är ett verkligt allvarligt problem. Vad kan vi göra? Jag säger till SPF Seniorerna, bry er om! Sa Anders Jansson som också lovade att man ska öka bemanningen i äldreomsorgen under nästa år.

Fler måste intressera sig

Efter bataljen där oro, krav och visioner stötts och blötts under hela eftermiddagen tog Senioren Per Lundgren avsides för att få hans summering, och en reflektion.
– En bra dag! Vi har tillsammans uppdaterat politikerna vad vi anser vara viktigt och politiken och kommunen å sin sida har fått komma till tals.
– Viktigast nu kanske är om medlemmarna och seniorerna i publiken fått inspiration. Jag tror det är avgörande att många seniorer intresserar sig mer för hur äldreomsorgen ska klaras idag och framöver.
Vilken skillnad skulle det göra, menar du?
– Om vi seniorer blir kunnigare och samtidigt mobiliserar oss så kan vi ställa tydligare och mer relevanta krav på politikerna. Och om vi som sitter i kommunala pensionärsråd känner medlemmarnas stöd i ryggen kan vi gå fram med större pondus och självförtroende gentemot makthavarna.

Vill engagera

Dagens insatser bäddar för morgondagens utfall, tänker Per Lundgren.
Kanske någon i publiken vill engagera sig mer än tidigare, säger han och blickar ut mot seniorerna som klär på sig för hemfärd i mörkret längs Gävles snöbemängda gator. I så fall har dagen varit en framgång.

 

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-16
Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas