Seniordag i Gävle: ”Vi har ett gemensamt uppdrag”
Nyheter | Värdefullt möte

Seniordag i Gävle: ”Vi har ett gemensamt uppdrag”

Digitalisering och demografi. Två av dagens tuffaste utmaningar för äldre lyftes på Seniordagen i Gävle.

Jan Arleij
Publicerad 2019-11-23

Engagerade och kunniga seniorer i Gävle drev på hårt i flera hjärtefrågor gentemot några av Gävleborgs viktigaste makthavare som hörsammat pensionärsorganisationernas inbjudan till höstens Seniordag (19/11).

SPF Seniorerna, PRO, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerade. Distriktsordförandena Hans Ström för SPF Seniorerna och Susanne Falk från PRO hälsade en publik på ett femtiotal medlemmar som bytt grått novemberdis till värmande gemenskap i Söders Källa, beläget mitt i Gävle.

På podiet samlades en rad kommuntoppar, bland dem Åsa Wiklund Lång (S) som är kommunstyrelsens ordförande i Gävle och Peter Kärnström (S), kommunstyrelseordförande i Sandviken.

Förmiddagens fokus lades på det digitala utanförskapets påfrestningar och risker för äldre. Berndt Ericsson, styrelseledamot i SPF Seniorernas Gästriklandsdistrikt, tog hand om mikrofonen och gav en bakgrund.

– Cirka en miljon seniorer i Sverige lever idag i ett digitalt utanförskap. Det verifieras i en rad studier och undersökningar. Vad beror det på och vad kan vi göra? Detär mycket som behöver hända och det måste ske nu.

Många står utanför.

Han visade en lokal tabell med siffror på utanförskapet, kommun för kommun. De abstrakta höga rikstalen blev lägre, men därmed kanske mer fattbara, och svåra eller omöjliga att inte ta till sig.

Han formulerade sedan en väg framåt.

– Dagens samhälle kräver ett ständigt lärande, och då måste också seniorer omfattas fullt ut. Det kräver förutsättningar och stöd, inte minst från er politiker, sa Berndt Ericsson. Det saknas alltför ofta konkreta planer för detta.

Berndt Ericsson, påläst om digitalisering.

– Och i regionens utvecklingsstrategi står väldigt lite skrivet. Här måste vi inom seniororganisationerna bli mer på hugget och trycka på, sa Berndt Ericsson och blickade ut över publiken.

Diana Blomgren (S) kommunfullmäktiges ordförande i Hofors kommun fanns också med på podiet.

– De bästa mötena är när vi träffas över generationsgränserna. Det ger större förståelse. Inte minst när det gäller nya tekniken. Min mamma vill inte ens öppna datorn… Jag får hjälpa till nästan varje dag.

– Och visst, det här behovet är stort överallt i samhället. Vi har därför ett gemensamt uppdrag och jag hoppas vi ska kunna bidra med vårt för att tillgodose behoven. Men det kommer aldrig att gå utan studieförbunden.

Platsen för Seniordagen.

Peter Kärnström i Sandviken medgav att det saknas tydliga mål och planer också i hans kommun.

– Jag tror inte vi har skrivet i några styrdokument hur ska klara det digitala utanförskapet. Det är lyft i det kommunala pensionärsrådet, och vi måste nu ta initiativ för att föra ut det här brett bland våra seniorer.

– Vi måste fundera väldigt noga på hur vi ska komma tillrätta med det här, nu och framöver. Vi som kommun behöver erbjuda flera alternativ, sa Peter Kärnström, som berättade att han ofta ”åker hem till mor och hjälper till med bank-id och annat”.

Åsa Wiklund Lång utvidgade bilden och hävdade att i tider av stora ekonomiska utmaningar måste saker göras på andra och delvis nya sätt än idag.

– Kommunens kärnuppdrag kommer att behöva snävas åt. Då måste vi bli duktiga att använda andra aktörer för olika behov, som utbildningar, tjänster eller andra kommunala uppdrag. Det gör att vi behöver samverka mer.

Äldrevänlig stad

Hon hoppas att nya vägar ska gå att finna när Gävle nu går med i Världshälsoorganisationens nätverk för äldrevänliga städer. En treårig handlingsplan ska tas fram.

– En stad som är bra att åldras i är en bra stad också för yngre, för oss alla, sa Åsa Wiklund Lång. Det här är ett projekt jag hoppas mycket på.

Filosofiskt

Den demografiska utmaningen kom att dominera eftermiddagen. Dels i termer av försörjningskvoter och bristande resurser. Men också med eftertanke.

Catharina Hedin, också ledamot i SPF Seniorernas Gästriklandsdistrikt, inledde med perspektiv från filosofen Jonna Bornemark, om vad som är kärnan i äldreomsorg av god kvalitet, nämligen mötet.

Catharina Hedin, påläst om vård och omsorg.

Men diskussionen tenderade att koka ner till kronor och ören. Perspektiven stöttes och blöttes:

– Om vi gör allt likadant 2023 som vi gör idag kommer det att saknas 520 miljoner i regionens budget, konstaterade Tommy Berger (S), regionråd i Gävleborg.

Stora förändringar i riktning mot en mer ”nära vård” väntar, betonade makthavarna. Primärvården måste göras mer nära och tillgänglig, och digitaliseringen blir oundvikligen ett avgörande verktyg.

Tommy Berger och Åsa Wiklund Lång. ”Vi är optimister, det måste vi vara.”

Men finansieringsgapets utmaning är inte bara för Gävle att klara av. Den är nationell, betonade Åsa Wiklund Lång.

– Det behövs ett stort och ökande nationellt ansvar för att klara det här och det innebär ett lobbyarbete på hög nivå, sa hon öppet.

Hans Ström gjorde flera inspel, bland annat bör pensionärer som beviljas bostadstillägg också få behålla det, istället för att mötas av höjd hyra.

Dessutom måste fler trygghetsboenden byggas. Det kräver att politikerna ser till att få fram markanvändningsavtal, fler och snabbare.

Värdefullt möte

Efter dagen summerade Hans Ström sina intryck för Senioren.

– Värdefullt, eftersom vi får tillfälle att påverka våra politiker. Båda parter får kunskaper och möjligheter att ge varandra idéer. Det ger oss alla näring inför det tuffa uppdrag som väntar.

– Det är mer angeläget än någonsin att vi får politikerna att bättre se seniorernas behov men också vilken resurs vi är.

Regionens och kommunernas budskap.

Tre röster från Gävle

Waino Persson, SPF Seniorerna Ugglan i Ockelbo:
– Inspirerande och lärorikt. Det är en lång resa att få med fler seniorer in i den digitala åldern. Här krävs mycket av många olika parter.

 

P-G Florell, SPF Seniorerna Furan i Järbo:
– En stor fördel med en sådan här dag är att vi knyter nya kontakter mellan föreningarna. Vi lär känna varandra bättre inom organisationen.

 

Margareta Hansson, SPF Seniorerna Ugglan i Ockelbo:
– Jag är besviken på att vi inte hade politiker från vår kommun här idag. Vi får bära med oss hem det vi lärt idag från Sandviken och Hofors och Gävle som var på plats.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2019-11-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas