Bara fyra kommuner saknar pensionärsråd
SPF Seniorerna i Nacka har ett välfungerande råd. Här under senaste valrörelsen. Foto: Tomas Södergren
Nyheter | Inflytande

Bara fyra kommuner saknar pensionärsråd

Allt fler kommuner inser betydelsen av att få seniorernas perspektiv. Nu startas nya pensionärsråd i Bollebygd och Ystad.

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-22

Under hösten 2022 gjorde SPF Seniorerna en inventering av vilka kommuner i landet som saknar pensionärsråd.

Med hjälp av SPF Seniorernas distrikt lyckades man ta reda på hur det ser ut i Sveriges 290 kommuner.

– Vi valde att göra en egen kartläggning eftersom faktiskt ingen kunnat svara på frågan hur läget ser ut i Sverige, säger Malin Wennberg som är förbundets projektledare för att utveckla och stärka organisationens arbete i pensionärsråden.

– Det går exempelvis inte att utläsa från SCBs statistik och inte heller har Sveriges kommuner och regioner (SKR) gjort någon inventering i nutid.

Har ändrat sig

Kartläggningen visade att det saknas pensionärsråd i sex kommuner. Bollebygd, Ystad, Sigtuna, Trelleborg, Kungsbacka och Mölndal.

Men två kommuner har alltså tänkt om.

Kommunfullmäktige i Bollebygd fattade den 4 maj beslutet att inrätta ett pensionärsråd.

Under hösten

Roland Parneving, ordförande för SPF Seniorerna Bollebygd, är en av de som arbetat för att få ett pensionärsråd på plats. Han berättar att de efter valet uppvaktade den nya ordföranden i kommunstyrelsen och att de direkt kände att det fanns ett intresse från kommunens sida.

Roland Parneving tror att pensionärsrådet kan vara på plats någon gång under hösten.

Pensionärer tryckte på

Ulf Rapp (S) är kommunstyrelsens ordförande sedan årsskiftet.

– Vi är alldeles för många föreningar i Bollebygds kommun som har för lite inflytande över samhällsutvecklingen. Det vill jag bättra på. Därför skrev jag 2021 i min förra roll som kommunfullmäktigeledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden en motion om att inrätta ett föreningsråd.

Ulf Rapp.

– Motionen bifölls under förra året. När jag i början på året blev kommunalråd uppvaktades jag av pensionärsorganisationerna och bjöd sedan in dem till en träff där också vice ordförande i kommunstyrelsen och ordföranden i socialnämnden var med. På den vägen är det.

Närmast gäller det att kommunen tar fram ett reglemente för rådet. På bordet ligger ett mallförslag från SPF Seniorerna som arbetats fram under fjolåret.

Alltid haft möten

Även Ystads kommun har alltså bestämt sig för att satsa på ett pensionärsråd.

– I Ystad arbetar man med att utforma rådet och förhoppningen är att det ska vara i gång under nästa år. Ett bra gemensamt arbete av SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna i Ystad ligger bakom det här genombrottet, säger Malin Wennberg.

Paula Nilsson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Ystad. Hon säger att kommunen och de olika facknämnderna egentligen alltid har haft återkommande dialogmöten med både pensionärsråd och tillgänglighetsråd, men inte som ett formellt kommunalt pensionärsråd. Facknämnderna har också haft rollen som remissorgan vid större frågor som berör seniorer och tillgänglighet.

Paula Nilsson.

– Därför har inte frågan tidigare stått högst upp på agendan. Men i vår dialog med pensionärsorganisationerna arbetar vi för att inrätta ett kommunalt pensionärsråd eftersom det vid flera tillfällen framförts ett behov av att formalisera och samla frågorna under en och samma hatt. Det tänker jag också är rimligt med tanke på Ystads demografi med en hög andel seniorer.

Vill se lag

Återstår alltså fyra kommuner. SPF Seniorerna har från såväl lokalt som centralt håll försökt sätta press.

SPF Seniorerna har också under lång tid uppvaktat riksdag och regering om att det ska lagstiftas om pensionärsråd i alla Sveriges kommuner.

Vara effektiva

Men det handlar inte bara om att det ska finnas ett pensionärsråd. Det gäller också att råden arbetar effektivt, betonar Malin Wennberg.

– Det handlar om att se till att vi faktiskt blir delaktiga och blir lyssnade på.

Malin Wennberg.

Pensionärsråden drivs dock mycket olika, konstaterar Malin Wennberg.

– I vissa kommuner fungerar råden väl och där blir våra representanter involverade tidigt i processerna. I andra kommuner är råden mer ett informationsmöte där kommunen berättar vad de gör. Därför måste vi på alla nivåer inom SPF Seniorerna försöka jobba för att råden ska bli vad de är tänkta att vara.

Hur ska det då gå till att få de fyra kvarvarande kommunerna att tänka om?

– Vi ska fortsätta att framhålla att ett väl fungerande pensionärsråd är en vinst för alla, säger Malin Wennberg. Att kommunen tidigt i processen får in synpunkter från den grupp det berör kan förenkla framtida beslut väsentligt.

Att antalet kommuner utan pensionärsråd krymper spelar roll.

– Det borde få dessa kommuner att tänka om.

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas