Mobiliserar för inflytande
Monica Blomberg, Eva Eriksson, Christina Tallberg och Liza di Paolo-Sandberg. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Pensionärsråd

Mobiliserar för inflytande

Sveriges seniororganisationer samlar sig för att få ny kraft i sina pensionärsråd. Sörmland visar vägen i en unik satsning.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-30

På fredagen (27/8) underströk de fyra pensionärsorganisationerna betydelsen av ett omtag och en tempohöjning i pensionärsrådens arbete.

Samtliga förbundsordföranden hörsammade då Sörmlands inbjudan till Malmköping att gästa den två dagar långa utbildningen av ledamöter i Regionens pensionärsråd.

En ovanlig syn att se de fyra ledarna – representerande 700 000 seniorer – samlade i en gemensam avsikt, och med ett gemensamt budskap: pensionärsrådens status måste höjas och en av metoderna stavas just – samverkan.

Jan-Erik Carlsson.

– Ja, det känns fantastiskt att alla fyra förbundsordföranden kommer hit och berättar om hur de ser på betydelsen av pensionärsrådens arbete och vikten av att vi stora organisationer samarbetar på det här området, säger SPF Seniorernas Jan-Erik Carlsson som arrangerade utbildningen tillsammans med kollegor från PRO och SKPF Pensionärerna i Sörmlandsdistriktet.

Visar betydelsen

Målet med tvådagarskursen är att stärka – såväl praktiskt som moraliskt – de förtroendevalda i deras arbete med att på riktigt påverka politiken i Regionen Sörmlands pensionärsråd.

– Ett viktigt syfte med att bjuda in våra förbundsordföranden är också att synliggöra för våra distriktsorganisationer här i Sörmland hur viktigt det är att vi samarbetar med varandra i det svåra och krävande jobbet i pensionärsrådet, säger Jan-Erik Carlsson. Då blir det dessutom stimulerande och roligt.

Gemensam grund

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson, PROs ordförande Christina Tallberg, SKPF Pensionärernas ordförande Liza di Paolo-Sandberg och RPGs ordförande Monica Blomberg bekräftade och uppmuntrade sörlänningarnas initiativ.

– Det är en utmärkt satsning och väldigt viktigt att vi utnyttjar den gemensamma grund och de gemensamma intressen vi seniororganisationer har. Det gagnar allas våra medlemmar, sa Eva Eriksson.

Gott exempel

Hon betonade betydelsen av att få politiker att mer på djupet förstå värdet av att seniorers erfarenheter kommer beslutsfattarna till del.

– I stora delar fungerar detta bra på nationell nivå. Här har man faktiskt insett något väsentligt. Makthavarna har tagit in att de tjänar på att lyssna på oss, till exempel i regeringens pensionärskommitté och genom de många remisser vi numera självklart ges möjlighet att svara på, sa Eva Eriksson och tryckte på att detta synsätt bättre bör anammas ute i landets regioner.

Tro på oss själva

Men det handlar inte bara om att bli effektivare i dialogen med politiker, betonade de fyra pensionärsledarna. Det gäller också att bejaka den egna kunskapen och erfarenheten och våga ta plats i samhällsdebatten.

Det skulle dessutom stärka seniorernas sak om också yngre generationer förstod mer av seniorers perspektiv. Stuprören mellan generationerna måste brytas.

– Vi behöver skaffa oss allierade i alla generationer, sa Eva Eriksson.

Konkreta verktyg

Under utbildningen föreläste också SPF Seniorernas samhällspolitiske chef Martin Engman om hur man effektivt kan arbeta med att påverka politiken i seniorvänlig riktning.

Arrangören lyckades också få den viktiga motparten – makthavarna i Region Sörmland, bland dem regionstyrelsens ordförande Monica Johansson – att gästa seniorernas utbildningsdagar i Malmköping.

– Den dialogen var mycket värdefull. Båda parter kom fram till att följa upp och utveckla kontakten, summerar Jan-Erik Carlsson.

Få på tunga poster

Ett av många skäl till att pensionärsråden behöver få ett ökat inflytande är att partierna inte i tillräcklig utsträckning nominerar seniorer till tunga poster, menar seniororganisationerna.

Martin Engman visade hur siffrorna såg ut för Sörmland vid senaste valet.

Dölj faktaruta
Diskussion i paus. Martin Engman, Anna-Karin Bergman och Sonja Kantonen, RPR-ledamöter.
Jan Arleij
Publicerad 2021-08-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas