”Så gör vi skillnad i pensionärsrådet”
Gert Sjöstedt i diskussion med en annan KPR-ledamot. Foto: Johan Bävman
Ekonomi & Pension | Seniormakt

”Så gör vi skillnad i pensionärsrådet”

En medlem i ett pensionärsråd har makt att påverka. Med kurser runt om i landet vill SPF Seniorerna sätta kraft bakom makten. Gert Sjöstedt är en av deltagarna.

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-20

Under september satsar förbundet hårt på att drilla organisationens ledamöter i pensionärsråden. Hundratals KPR-ledamöter ska få vässade verktyg i kampen för inflytande. Senioren har träffat en av kämparna, Gert Sjöstedt i Kristianstad.

”KPR-arna” – alltså SPF Seniorernas lokala ledamöter i landets kommunala pensionärsråd – samlas för att få en uppdatering av det äldrepolitiska läget och en inspirationsdag i hur man kan gå vidare inför valet 2018.
När turnén är till ända har SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam och samhällspolitiska chefen Martin Engman på en periodvis het septembermånad hunnit möta närmare 400 KPR-are på sin resa från Malmö till Umeå.
– Ett bra initiativ, säger Gert Sjöstedt, hårt arbetande ledamot i Kristianstads pensionärsråd och en av deltagarna på kursdagen i Malmö den 13 september.

Många pensionärsråd

Det finns flera olika råd ute i landet. Det blir många förkortningar att hålla reda på.

KPR – kommunalt pensionärsråd
LPR – landstingets pensionärsråd
SPR – stadsdelspensionärsråd
RPR – regionalt pensionärsråd
CPR – centralt pensionärsråd
RPK – regeringens pensionärskommitté

Dölj faktaruta

Gert Sjöstedt har varit medlem i SPF Seniorerna Degeberga i Kristianstad sedan 2013, och kom snabbt med i det äldrepolitiska arbetet.
Efter ordinarie ledamotens avhopp kom Gert Sjöstedt in i Kristianstad kommuns pensionärsråd redan under 2013. Efter 2014 års val blev han ordinarie ledamot, vald fram till 2018.
Han lägger ner i genomsnitt närmare två dagar i veckan på det ideella arbetet i KPR.

Vad driver dig att jobba med KPR?
– Jag har alltid varit intresserad av äldreomsorg, och allt mer på senare år. Jag hade min hustru på ett äldreboende i Degeberga vilket gav en personlig erfarenhet, säger Gert Sjöstedt, änkeman sedan sex år. Jag minns att jag saknade information om vad som var på gång på boendet och inom äldreomsorgen. Det vill jag vara med och se till att det förbättras. Behovet av att bli uppdaterad är stort.

Vilken är din bästa erfarenhet av att jobba inom KPR?
– Det är stimulerande att jobba med KPR. Vi träffar förvaltningschefen för omsorgsförvaltningen inför varje sammanträde i omsorgsnämnden, vilket sker ungefär tio gånger per år. Här ges vi tillfälle att påverka dagordningen och agendan för diskussionen.
Ordförande i omsorgsnämnden är Marianne Eriksson (S). Hon är också ordförande för Kommunala Pensionärsrådet. Men vice ordförande i omsorgsnämnden är en Moderat, Caroline Hedenström. Det ger öppenhet åt olika håll, vilket är bra, menar Gert Sjöstedt.

Fler uppdrag

Tio föreningar i Kristianstads kommun bildar en så kallad kommunkrets med en särskild styrelse.
I den sitter Gert Sjöstedt som vice ordförande tillsammans med sin ordförande Greta Nordquist.
– Vårt uppdrag är att förmedla information från KPR till våra föreningar så att de ska veta vad som sker inom kommunen, berättar Gert Sjöstedt.

Dölj faktaruta

När har du blivit rejält arg eller besviken på politikerna?
– Något som upprörde mig och andra KPR-ledamöter var när förvaltningschefen fick sparken i vintras, med hänvisning till budgetöverskridanden. Istället borde man inse att det behövs mer resurser till exempelvis äldreomsorgen. Man har budgeterat för snålt, och det är politikernas ansvar, inte tjänstemännens.
Dåliga politiska beslut låg till grund för avsättandet av en bra förvaltningschef, menar Gert Sjöstedt.
– Det här har vi haft uppe på möten i KPR och med företrädare för omsorgsnämnden och omsorgsförvaltningen. Så de vet var vi står.

Jag har alltid varit intresserad av äldreomsorg, och allt mer på senare år. Gert Sjöstedt

Trots att politikerna inte alltid gör som pensionärsorganisationerna vill så har KPR en viktig och betydelsefull funktion, menar Gert Sjöstedt. Vid flera tillfällen gör man också skillnad politiskt.
– Ett exempel på det är att vi efter protester fick kommunen att hejda sina förslag om försämrade föreningsbidrag. Utöver ett fast bidrag ville man ge ett bidrag på 15 kronor per medlem men vi fick dem att ändra sig till 20 kronor per medlem. Det hade inte gjorts om inte KPR hade funnits och legat på.
KPR i Kristianstad får handlingar i god tid före sammanträdena, tycker Gert Sjöstedt, vilket också är en förutsättning för att sammanträdena ska bli meningsfulla och hålla en högre kvalitet.

Finns det anledning att lagstadga om KPRs ställning i kommunerna?
– Det bör man nog göra. Så har skett i Norge, Danmark och Finland, så varför inte också i Sverige?
Sakinnehållet i SPF Seniorernas kurs ”Pensionärsråd – Mitt i mandatperioden” handlar bland annat om att försöka få fler seniorer på valbar plats på listorna i valet 2018. Hur ser du på betydelsen av att få in fler seniorer i kommunpolitiken där du verkar?
– Det vore förstås bra, men det är svårt att få seniorer att ställa upp, i alla fall de som är på väg att bli lika gamla som jag. Man orkar liksom helt enkelt inte. Det är nog ofta så som det är för min del att vi som sitter i KPR också har många andra uppdrag dessutom. Vi hinner liksom inte heller.

Det är motsägelsefullt. Alla vill se yxan gå, men ingen vill hålla i skaftet, säger Gert Sjöstedt.
– Yngre seniorer kommer till oss men lämnar alltför ofta efter ett par år, något jag inte kan förstå eller förklara. Kanske måste just därför en del av oss seniorer därför liksom skärpa oss lite och faktiskt ställa upp.
Men KPR är en väl fungerande plattform för inflytande, i alla fall i Kristianstad – oavsett svårigheterna med att få fler seniorer att ställa upp som politiker. Men det gäller att seniorerna verkligen utnyttjar det också, understryker Gert Sjöstedt.
– Min erfarenhet är att en hel del medlemmar anser att vi seniorer ska påverka äldrefackligt genom pensionärsrådet där vi har politiker framför oss, snarare än genom att själva bli partipolitiker, säger Gert Sjöstedt.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-20
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas