Tar ut kursen för ökad seniormakt
Nyheter | Turné
Foto: Lars Halvarsson

Tar ut kursen för ökad seniormakt

Var med och bestäm! Den uppmaningen från SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam och förbundskansliet har under vårvintern hörsammats av hundratals ledamöter i pensionärsråd från hela landet.

Publicerad 2015-03-10

Med nytt år och ny mandatperiod i Sveriges alla kommuner och landsting har SPF Seniorerna fyllt på de viktigaste kunskapsdepåerna hos sina ledamöter i de olika pensionärsråden. Alla intresserade har kunnat sluta upp vid ett av sex olika tillfällen på sex olika orter under februari och mars. Omkring 400 ledamöter kommer att ha vässat sin kompetens när turnén är till ända.

Starten gick i Gävle. Under en kompakt konferensdag tog 59 ledamöter del av nya vassa verktyg för att bättre kunna påverka sina politiska makthavare hemma i kommuner och landsting.

– En intensiv och värdefull dag, sa Elisabeth Karlsson, SPF Seniorerna Ovansjöbygden i en paus. Vi får mycket idéer om hur man kan gå tillväga för att få fram kunskap, och det viktigaste för att lyckas i arbetet i KPR är att vara just påläst.

SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam inledde med att understryka att om man vill uppnå äldrepolitiska resultat måste organisationen också våga vara politiskt aktiv på alla nivåer – centralt i regeringens pensionärskommitté, regionalt i landstingens och regionernas pensionärsråd och lokalt i kommunernas pensionärsråd.

– Det betyder förstås inte att vi tar partipolitisk ställning. Men vi stödjer dem som tar upp våra krav. På central nivå tycker vi att det är positivt att regeringen lovar att ta bort pensionärsskatten och att oppositionen värnar vårdvalet.

– Starkt negativt är att varken regeringen eller allianspartierna verkar inse att pensionssystemet måste utvärderas. Men vi ger oss aldrig. Bristerna är alltför allvarliga och vi måste se till att de åtgärdas.

Christina Rogestam eldade på sina pensionärsrådsledamöter med den nytryckta skriften ”Så tycker SPF Seniorerna”, som alla fick på bordet.

– Här finns en rad frågor och krav som är mycket angelägna för oss seniorer. Det gäller valfrihet, ekonomi och bostäder, sa Rogestam som också ville ta tillfället i akt att tacka ledamöterna för det ofta tuffa och oglamorösa jobb de lägger ner i kommuner och landsting.

– Det är ni som är SPF Seniorernas men också andra äldres röst i frågorna om vård, omsorg, bostäder och mycket annat. Ni gör ett jätteviktigt jobb och för det ska ni ha ett stort tack. Det vill jag ha sagt från min och hela förbundsstyrelsens sida.

Förbundskansliets utbildningsansvarige Eva-Christine Öhman höll i trådarna under den sex timmar långa kursdagen.

Ledamöterna på skolbänken blev trimmade på framför allt tre områden av tre företrädare från förbundet.

• Gösta Bucht, SPFs sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, gick igenom det program som kongressen i Jönköping ställde sig bakom, ”Vård och omsorg i en ny tid”. Ställningstagandena kompletterades med ett batteri av frågor att ställa till politiker och tjänstemän på lokal nivå för att få äldres behov i centrum för diskussionen. En rad tips på hur man kan öka tyngden i argumentationen redovisades också, till exempel att göra egna enkäter och undersökningar.

• Ola Nilsson, folkhälsoansvarig, beskrev förbundets olika programskrifter – exempelvis den nyproducerade och praktiskt inriktade ”Handbok för Pensionärsråden”. Han gav också en grundkurs i hur sociala medier kan bli även pensionärernas redskap i debatten.

• Christina Rogestam talade om hur den prioriterade bostadsfrågan konkret kan drivas på lokal nivå.

 

Text: Jan Arleij

Foto: Lars Halvarsson

Turnén

Förutom att analysera metoder för hur man ska uppnå inflytande har konferenserna kretsat mycket kring fyra sakfrågor:
• Vård
• Omsorg
• Bostäder
• Valfrihet

5 distrikt
De flesta av de 59 deltagarna i Gävle kom från föreningar hemmahörande i fem olika distrikt:
Gästrikland
Hälsingland
Dalarna
Härjedalen
Västernorrland

Totalt har man besökt 6 orter under turnén, med sista stopp 10 mars.
Gävle, 17 februari
Göteborg, 24 februari
Alvesta, 26 februari
Stockholm Arlanda, 4 mars
Örebro, 5 mars
Skellefteå, 10 mars

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas