Bibbi fick Löfven att lyssna
Nyheter
Foto: Victor Svedberg (Bibbi Öreberg mitt emot Löfven, i röda glasögonbågar)

Bibbi fick Löfven att lyssna

Pensionärsrådsaktiva Bibbi Öreberg gjorde intryck på äldreminister Regnér i Västerås. Nu har hon fått diskutera ensamhet med statsministern.

Jan Arleij
Publicerad 2016-08-22

Statsminister Stefan Löfven (S) inledde höstarbetet med att bjuda in en rad företrädare för seniorer som SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam och publicisten Amelia Adamo till regeringskansliet för ett samtal om äldres ensamhet.  Ett namn runt bordet var inte lika känt som de övriga.

Hallå där, Bibbi Öreberg, SPF Seniorerna Tomas Västerås, hur var det att träffa statsministern?
– Tack, mycket bra. Stefan Löven var mycket intresserad och tillmötesgående. Det kändes bra att vara sedd, hörd och lyssnad till.

Hur kom det sig att just du blev inbjuden till statsministern?
– Äldreminister Åsa Regner kom ihåg mig och min kollega från sitt officiella besök här i Västerås i vintras, då hon önskade träffa ett par ur Kommunala Pensionärsrådet, KPR, för samtal. Det blev jag och min kollega Kari Arnkvaern, också SPF-senior, som hade tillfälle. Nu kom tipset från Regnérs kansli, eftersom man förmodligen önskade ha med någon från verksamheten ute i landet.

Vad tog du upp med Stefan Löfven?
– Att det borde vara lagstadgat att KPR skall finnas i varje kommun. En väl fungerande KPR- verksamhet, där man har möjlighet att påverka innan beslut fattats är önskvärt och ytterst viktigt eftersom det inte finns så många andra forum för äldrefrågor i samhället.

Du och övriga deltagare fick var och en tre minuter att framföra dina viktigaste synpunkter. Hann du säga något mer?
– Ja, temat för dagen var ju äldrefrågor med fokus på ensamhet och jag hann trycka på att ensamhet är den enskilt största faktorn till ohälsa. Lägger man till ensamma och tråkiga måltider med kanske ensidig kosthållning så blir riskerna stora för: nedstämdhet och depressioner, aptitlöshet och näringsbrist, konditionsnedsättning, isolering och så vidare.

Men sedan var väl tiden ute?
– Nej, faktiskt inte. Jag var väl förberedd. Fick också med vikten av bra dokumentation och kommunikation inom hemtjänsten. Men också min önskan om att familjen får en renässans, att tid finns för att umgås med sina äldre.
– Jag sa också att många fler än i dag behöver bo i någon form av trygghetsboende eller seniorboende, med lägenheter som är tillgängliga och där det finns gemensamma ytor, som gör att man känner gemenskap och trygghet. Allt det här skulle motverka ohälsa.

Tror du Stefan Löfven tog intryck av vad du sa?
– Ja, han lyssnade uppmärksamt på oss alla och gjorde anteckningar. Berättade att även han har en mamma, vilket gör frågorna angelägna.

Du är aktiv i pensionärsrådet sedan fyra år. Ditt arbete tycks ge ringar på vattnet.
– Det är verkligt glädjande att ringarna från vårt till synes vanliga KPR-jobb kan nå ända till Rosenbad. Men viktigast är nog ändå det på hemmaplan, och att många av oss KPR-ledamöter är representerade i olika samrådsgrupper, som i det kommunala bostadsbolaget Mimer och i Västmanlands Kommuner och Landsting.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

”Föreningslivet viktigt”

Statsminister Stefan Löfven själv var nöjd med mötet.
– Att varje människa i vårt land ska kunna ha ett rikt liv även när vi blir äldre är självklart. Både den ideella sektorn och det offentliga, genom äldreomsorgen, behövs för att se till att även den som har svårt att själv ta sig ut kan ha en social samvaro men också för att avlasta anhöriga, som inte ska behöva gå ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre föräldrar, sa Stefan Löfven i en kommentar.

Frågan om ensamhet och isolering är särskilt aktuell under sommaren då många vanliga kontaktytor, såsom föreningsliv, tar sommaruppehåll, konstaterade Stefan Löfven efter mötet som bland annat lyfte just vikten av att det finns förutsättningar för ett rikt föreningsliv, den ideella sektorns roll och att äldreomsorgens personal har tid och möjlighet att göra sitt arbete.

– En fungerande omsorg och god livskvalitet för våra äldre är en del av den svenska modellen som måste utvecklas. Investeringarna som i mer personal och fler äldreboenden av olika typer är en viktig del av det samhällsbygge regeringen påbörjat, sa Stefan Löfven.

Dölj faktaruta

”Avgörande med god ekonomi”

Även SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam tyckte att mötet var meningsfullt.

– Det var ett bra möte, statsministern gjorde inga konkreta utfästelser men visade tydligt att han är engagerad i äldrefrågorna. Ett bra initiativ och positivt att statsministern markerar att äldres livsvillkor är viktiga.
Christina Rogestam tryckte särskilt på att goda ekonomiska förutsättningar är avgörande för att bryta ensamheten, likaså tillgängliga och bra bostäder för seniorer.
Pensionerna och bra bostäder är frågor som politiken ska lösa. Som seniororganisation kan vi påpeka vad som brister i sammanhanget och vi kan bryta ensamheten för enskilda genom sociala aktiviteter.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-08-22
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas