Rogestam i samtal med statsministern
Nyheter | Samtal

Rogestam i samtal med statsministern

Ett positivt möte. Landets statsminister visar att han har ett genuint intresse av äldrefrågor. Så sammanfattar SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam den informella överläggning som ägde rum i Rosenbad på onsdagen.

Jan Arleij
Publicerad 2016-08-11

Under någon timmes tid ville statsminister Stefan Löfven diskutera sommarens debatt om äldre och deras utsatthet för ensamhetens gissel.

Till samtalen var flera företrädare för äldres intressen inbjudna, bland annat SPF Seniorernas och PROs förbundsordförande.

– Stefan Löfven gjorde inga utfästelser men han markerade i alla fall frågans vikt genom att ta initiativ till mötet, säger Christina Rogestam.

Varje företrädare fick tillfälle att ge sitt perspektiv på vad som kan göras för att bryta äldres ensamhet.

Förutsättningar avgör

Christina Rogestam valde att lyfta praktiska förutsättningar som bra bostäder och goda pensioner.

– Alla har inte en pension som räcker för att vara med på ett evenemang som kanske kostar en liten slant. Otillgängliga bostäder leder också ofta till ofrivillig isolering, framhöll Christina Rogestam till statsministern.

– Det här är saker som politiken måste lösa. Sedan kan vi i seniororganisationerna hjälpa till med det sociala.

Egna erfarenheter

Statsministern berättade under mötet om sin egen mamma, som idag är 87 år och som tidigare i livet gjort stora insatser som så kallad hemsamarit, alltså inom hemtjänsten.

Amelia Adamo som under sommaren initierat en debatt om äldres ensamhet genom att berätta om sin mamma fanns också med i Rosenbad.

Christina Rogestam reflekterade över detta:

– Nu ser många som är i 50- och 60-årsåldern hur deras gamla föräldrar har det. De ser att vården och omsorgen ofta har brister och att det sociala innehållet många gånger sviktar.

Dessa personliga erfarenheter kan öppna för ett växande politiskt tryck.

Med på mötet

Christina Rogestam, ordförande för SPF Seniorerna
Christina Tallberg, ordförande för PRO
Amelia Adamo, journalist och senior editor på tidningen M-magasin
Christina Mårtensson, samhällspolitisk chef på Kommunal
Anna Carlstedt, ordförande i Röda Korset
Therese Gyll, verksamhetschef på ideella organisationen Äldrekontakt
Bibbi Öreberg, ledamot för SPF Seniorerna i kommunala pensionärsrådet i Västerås.
Stefan Löfven hade bland annat med sig Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare till Åsa Regnér.

Dölj faktaruta

Starkt signalvärde

Det finns också en annan fördel med att mötet ägde rum, menar Christina Rogestam. Statsministern sänder en signal som sätter viss press på socialdepartementet som har hand om många av de viktigaste äldrefrågorna.

– Det är klart att det ger ett ökat tryck om statsministern själv kallar till en snabb överläggning på det här sättet, menar Christina Rogestam.

Det är ovanligt, eller unikt, att en statsminister engagerar sig som nu skett. Det är värt erkänsla, menar SPF Seniorernas ordförande.

– Han bottnar i den gamla genuina socialdemokratins engagemang för utsatta individer.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Debatten

Diskussionen om äldres ensamhet tog fart bland annat sedan Amelia Adamo berättat i Expressen om sin mammas situation i äldreomsorgen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-08-11
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas