Växjöpolitiker lovar lyssna mer på sina äldre
Nyheter | Påverkan

Växjöpolitiker lovar lyssna mer på sina äldre

Seniorer kan se fram emot större inflytande över politiken i Växjö kommun. Det blir följden när politikerna knyter det kommunala pensionärsrådet KPR till den viktiga kommunstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-27

Det är KPR-ledamöterna, bland dem fyra från SPF Seniorerna, som lämnat in förslaget om att rådet ska tillhöra kommunstyrelsen kommande mandatperiod i stället för omsorgsnämnden som idag.

– Vi är beredda att titta på förslaget eftersom väldigt många frågor, utöver omsorgsfrågorna, berör äldre. Pensionärer får större inflytande i samhällsplaneringen med den här förändringen, säger Per Schöldberg (C).

Per Schöldberg (C).

Omsorgsförvaltningen och kommunchefen i Växjö kommun ska nu utreda om det kommunala pensionärsrådet, KPR, ska flyttas över från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen – just med det uttalade syftet att lyfta äldres frågor mer än idag.

– Även om rådet byter tillhörighet kommer jag och omsorgsnämnden givetvis vara tillgängliga och delaktiga i rådets frågor, när det rör omsorgsförvaltningens verksamheter, även i framtiden, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Vanlig kritik

De flesta kommuner i landet har ett så kallat kommunalt pensionärsråd, KPR. Det är ett forum för seniorer från pensionärsorganisationerna att i direktkontakt med kommunpolitikerna få möjlighet att påverka kommunens äldrepolitik.

Men på många håll finns en kritik mot att KPR bemöts med svagt intresse från politikerna. Ofta framhåller seniorerna själva att deras ställning skulle stärkas om KPR inte sorterade under omsorgsnämnd eller socialnämnd utan under den mäktigaste kommunala nämnden – kommunstyrelsen.

Kongresskrav

I några kommuner väljer politikerna att helt lägga ner sitt kommunala pensionärsråd.

Pensionärsorganisationerna har under många år krävt att regeringen bör lagstifta om att göra KPR obligatoriskt för kommunerna.

SPF Seniorerna underströk kravet på nytt i sitt program mot åldersdiskriminering som beslutades på kongressen i Gävle i somras.

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas