Pensionärsråd laddade inför valet
Nyheter | Text + TV
Foto: Frida Johansson

Pensionärsråd laddade inför valet

Frustrationen över att politiker inte agerar märktes när SPF Seniorerna ordnade en konferens för ledamöter i landstingens och regionernas pensionärsråd.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-01-24
  • 1 700 personer dör i fallskador varje år – de flesta är äldre.
  • Äldre män är överrepresenterade vad gäller självmord.
  • 300 000 personer över 65 känner sig ensamma.
  • Hjälpmedel kostar olika mycket beroende på var i landet man bor.
  • Seniorer stängs in i otillgängliga bostäder för att de nekas plats på boende och för att det byggs för få tillgängliga lägenheter.
  • Trots att bältrosvaccin har förbättrats och kan förbättra livskvaliteten för många så är kunskapen dålig.
  • Det saknas kunskap om äldre – men forskas inte  heller tillräckligt.

Det saknades inte viktiga ämnen att diskutera när SPF Seniorerna ordnade en konferens för ledamöter i landstingens och regionernas pensionärsråd, LPR och RPR.

25 förbundsmedlemmar från hela landet samlades på Folkets hus i Stockholm 24 januari för att lyssna på förbundets ordförande Christina Rogestam och dess samhällspolitiska chef Martin Engman samt Gösta Bucht, professor emeritus i Geriatrik och SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor.

Konferensen var en naturlig följd av de konferenser som  hölls under 2016 för ledamöter i kommunernas pensionärsråd, KPR med anledning av att det såhär halvvägs igenom mandatperioden är dags att förbereda sig inför nästa val.

– Höj bostadstillägget på stört. Och höj gränsen för hyran. För var hittar man en bra lägenhet för 5 000? Det är inte bara i storstäderna det är omöjligt, utan även ute i landet, sade förbundsordförande Christina Rogestam i sitt inledningsanförande där hon gick igenom vad som hänt hittills under mandatperioden.

Hon tog också upp det fall i Stockholm där en 92-årig kvinna nekades boende och som slagits upp stor i Dagens Nyheter.

– Ett av felen verkar vara att hennes barn och barnbarn har hjälpt henne så att hon inte har fått hemtjänst. Och då blir hon kvar.

Gösta Bucht talade om flera olika aspekter på äldres hälsa och frågor som SPF Seniorerna och pensionärsråden kan driva på. Bland annat vill man ha ett vaccinationsprogram för seniorer mot influensa, pneumokocker och bältros.

Ensamhet och psykisk ohälsa är andra viktiga frågor, liksom fallskador, där även den äldres egna ansvar lyftes.

– Det är svårt att få folk som är lite skröpliga att använda rullator. Folk stänger hellre in sig än visar hur ”gamla” de har blivit genom att gå ut med en rullator, sade Kerstin Nilsson från Sörmland, som också höll en dragning om hur landstinget i Sörmland arbetar för att flytta patientbesök från akutvården till primärvården.

En grupp föreslog att SPF Seniorerna skulle instifta ett forskningsstipendium för att stärka äldreforskningen.

Överlag verkade deltagarna nöjda med dagen, även om en del hade velat ha ännu mer tid. Även Christina Rogestam var positiv.

– Jag tycker det är spännande. Det är kompetent folk som sitter kring borden, och vi får många bra inspel. Inte minst hoppas jag på det grupparbete som just nu pågår, sade hon och hänvisade till förslaget på vård- och omsorgsprogram från förbundet som deltagarna fick diskutera, med målet att programmet ska kunna antas på kongressen i juni.

Christina Rogestam avslutade dagen med att tacka alla närvarande.

– Tack för jobben ni gör i pensionärsråden. Det är ett jätteviktigt uppdrag där ni kan göra en väldigt viktig insats. Låt inte politikerna komma undan med envägskommunukation. Kräv svar.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-01-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas