”Utmaningen är gigantisk”
Nyheter | Därför lyfter han äldrefrågan
Foto: Jan Arleij

”Utmaningen är gigantisk”

I 2017 års kongresstad Gävle ska äldreomsorgen stegvis bli Sveriges allra bästa. Det lovar i alla fall politikerna, och SPF Seniorernas föreningar i staden tänker syna dem i sömmarna.

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-16

perlundgrenlitenEtt startskott var hearingen den 9 november med titeln ”Vågar man bli gammal i Gävle?”
Mannen bakom landets just nu kanske mest offensiva ton i kampen för en bättre äldreomsorg är Per Lundgren i SPF Seniorerna Ankaret. Han gick med i SPF Seniorerna omkring 2012. Det var SJ-rabatten som lockade. Men med tiden har han fått upp ögonen för Sveriges enorma demografiska utmaning, och hur illa det kan gå för äldreomsorgen om inte rätt investeringar görs i rätt tid.

– Jag fick upp ögonen efter att ha läst en demografisk framtidsstudie från Kairos Future. Vi ser framåt 2030 en fördubbling av antalet äldre i behov av vård och omsorg. Det blev en tuff aha-upplevelse. Vi har en gigantisk utmaning framför oss, säger Per Lundgren.

Samtidigt härskar närmast oinskränkt den så kallade kvarboende-principen i Sverige, anser han.

– Så kommer vi verkligen att klara utmaningen med dagens system? Boendet, bemanningen, resurserna – får vi det att räcka?

Ordande temadag

För att få fler att ta itu med de alltmer brännande frågorna har Per Lundgren, sekreterare i SPF Seniorerna Ankaret, i samarbete med kommunens sex övriga SPF Seniorerna-föreningar i det så kallade Samarbetsrådet, tagit initiativ till temadagen med den utmanande rubriken ”Vågar man bli gammal i Gävle?”

– Många kritiserar men få har svar när det gäller svensk äldreomsorg. Vi behöver få fram fler förslag till svar.
Men Per Lundgren – tidigare företagsledare i livsmedelsbranschen, VD för olika företag och i slutet av sitt professionella yrkesliv del av Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) centrala ledning – vill också ha med ett offensivt perspektiv. Underrubriken till temadagen är därför ”Hur Gävle skall bli bäst i landet på äldreomsorg!”
Målsättningen för dagen är att öka kunskap och stimulera till intresse och ökad aktivitet i kommunen. Det kan i sin tur ge ökad energi åt arbetet i det Kommunala pensionärsrådet (KPR).
– Men jag hoppas också att våra medlemmar ska fundera igenom sin egen situation, och kanske planera sitt boende för morgondagen.

Gävle

De äldsta blir fler

Befolkningsprognosen för Gävle visar att antalet 80-84-åringar går från dagens 2 522 till 3 893 personer år 2025.
85-plussarna är idag 2 438 stycken. År 2025 har gruppen vuxit till 2 951.
Hela gruppen 80 år och äldre ökar från 2015 till 2025 med 40 procent och till 2030 med 54 procent.
Gävle kommun har nästan 99 000 invånare.

Alliansen styr

Kommunen är den 16:e största i landet.
Tätorten Gävle är med sina cirka 71 000 invånare Sveriges 13:e största stad.
Gävle är residensstad för Gävleborgs län.
Gävle kommun styrs av Alliansen (M+L+C+KD; 27 mandat) med stöd av SD (8 mandat). Oppositionen (S, V, MP) med 30 mandat lämnade makten vid årsskiftet sedan man förlorat en omröstning i fullmäktige om Gävles framtida kommunplan.

Dölj faktaruta

Sveriges bästa omsorg

Anders Jansson (M), ordförande i omsorgsnämnden i Gävle kommun, utropade på hearingen den högtflygande ambitionen att uppnå Sveriges bästa äldreomsorg.

Hur trovärdigt är det i dina öron?
– Det är verkligen att sticka ut hakan att säga så, inte minst i en stad som Gävle vars lokala medier under senare år kunnat rapportera om en rad olika allvarliga bakslag inom äldreomsorgen.
– Men trovärdigt eller inte så är det ändå stimulerande om dessa ambitioner finns hos den politiska kommunledningen. Det förpliktigar och blir också något för oss seniorer i exempelvis KPR att följa upp.

Vad krävs enligt din mening för att man på riktigt ska kunna närma sig målet?
-Det är kanske inte det viktigaste att bli bäst av alla kommuner, utan att det blir så bra som möjligt. Att man verkligen gör sitt bästa, och att det blir en process som hela tiden leder till nya små och stora förbättringar. Inte minst har SVT-serien ”Sveriges bästa hemtjänst” tydligt visat hur viktigt det är med bemanningen, hur mycket som står och faller med personalens kunskap och engagemang.

Talar politikerna klarspråk om det här?
– Långt ifrån. Men det måste de börja göra nu. De måste beskriva den utmaning vi står inför med allt fler äldre som kommer att behöva vård och omsorg. Kostnaderna kommer att öka och vi måste tala öppet om hur vi ska klara det.
– Jag har ingen åsikt i frågan om det ska mötas med skattehöjningar eller med att människor betalar mer ur egen plånbok, men utmaningen måste upp på bordet. Annars kommer vi att bli överrumplade.

Så hur tycker du att samhället i allmänhet och Gävle kommun i synnerhet ska klara utmaningen?
– Jag tror att ett svar kan vara att etablera och utveckla mer samverkan med frivilligorganisationer som exempelvis SPF Seniorerna. Vi blir ju också alltfler friska äldre som kan utgöra en mycket stor och viktig resurs här.
Hur?
– Med någon form av stimulans skulle denna mänskliga resurs kunna aktiveras.
Vad för sorts stimulans?
Eftersom ekonomi är viktigt så skulle en idé kunna vara att samhället ger en skatterabatt till pensionärer som gör en insats.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas