Seniorer drar beslut om läkare inför domstol
Nyheter | Inflytande
Foto: Gettyimages

Seniorer drar beslut om läkare inför domstol

Regionen tar bort läkare från hälsocentralerna men utan att fråga vad seniorerna tycker. Helt oacceptabelt, anser SPF Seniorerna som vill få beslutet ogiltigförklarat.

Jan Arleij
Publicerad 2021-04-27

Region Gävleborg vill ta bort kravet på att det alltid ska finnas utbildade specialister inom allmänmedicin på plats på hälsocentralerna. Men det vill inte SPF Seniorerna och PRO som gemensamt drar frågan till domstol.

I överklagan till förvaltningsrätten skriver SPF Seniorerna och PRO att Region Gävleborgs pensionärsråd dessutom inte har fått vara med i beredningen av beslutet – trots att regionen är fullt medveten om att regionens reglemente för pensionärsråd säger att så måste ske.

Undertecknarna

Hans Ström, ordförande, SPF Seniorerna Gästrikland
Dan Hälsing, sekreterare SPF Seniorerna Hälsingland
Anita Walther, ordförande, PRO Gävleborg

Dölj faktaruta

Organisationerna anser att regionen därmed ”avstått från att på ett transparent sätt ha inhämtat” pensionärsrådets synpunkter och förslag. Det odemokratiska regelbrottet innebär ett sämre beslutsunderlag.

Riskerar tilltron

Därför kräver seniororganisationerna att Region Gävleborgs beslutet ogiltigförklaras och att processen tas om. Om det inte görs kan regionpolitikernas förhållningssätt till pensionärrsrådet uppfattas som ”ett spel för galleriet”.

– Beslutet riskerar att undergräva det demokratiska syftet med detta partsammansatta organ, liksom tilltron till folkvalda organs intentioner, skriver seniororganisationerna i sitt överklagande.

På distans

Bakgrunden till konflikten är att den politiska majoriteten i Region Gävleborg har beslutat (30/3) att ändra reglerna i den så kallade Hälsovalshandboken genom att stryka kravet på att det alltid ska finnas minst en utbildad specialist inom allmänmedicin på varje hälsocentral.

Partierna för och emot

Partierna som står bakom beslutet som utgör majoriteten i Regionfullmäktige: S, MP, C och V. Med 41 röster mot 33 vann man mot oppositionen, dvs M, L, SD och SVP (Sjukvårdspartiet).

Dölj faktaruta

Istället kommer man att bemanna med legitimerade läkare utan specialistkompetens. Specialistläkare ska dock alltid finnas att tillgå på distans.

”Eftersom det är brist på specialister så har vi behövt hyra in dem, men nu kan vi se till att det finns en fast läkartjänst på varje hälsocentral – vilket inte minst ger möjlighet för invånarna att skapa en fast läkarkontakt”, säger Magnus Svensson, (C) regionråd i en kommentar till Sveriges Radio Gävleborg.

Magnus Svensson.

Men beslutet visar enligt kritikerna att man inte vill lyssna eller förstå hur viktigt det är för patienterna att få träffa läkarna på sin hälsocentral.

Bland annat Sveriges läkarförening är mycket kritisk till händelseutvecklingen i Gävle. Det aktuella beslutet kommer att leda till försämringar för sjukvårdens kvalitet och för patientsäkerheten, menar man.

Hans Ström.

Nära 5 000 läkare i Sverige, varav drygt 1 700 i Gävleborg har protesterat mot förändringen, konstaterar Hans Ström, SPF Seniorernas distriktsordförande i Gästrikland, och en av undertecknarna av överklagandet till förvaltningsrätten.

– Det bör också poängteras att ingen annan av Sveriges regioner genomfört något liknande, säger Hans Ström till Senioren.

Försvagat underlag

”Enligt protokoll från RPR har rådet visserligen informerats om förslaget till hälsovalshandbok.
Men det framgår inte med konkretion och tydlighet att synpunkter har framförts, än mindre med vilket innehåll.
Regionfullmäktige har därmed undandragits möjligheten till ett mer genomarbetat beslutsunderlag. ”

Ur seniorernas överklagande till Förvaltningsrätten i Falun

Dölj faktaruta

Förvaltningsrätten i Falun har nu ärendet på sitt bord. Man väntas ta beslut inom sex månader.

– Steg ett för oss är den politiska hanteringen. Vårt mål är att beslutet ogiltigförklaras och att vi och även andra får möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och förslag i en fortsatt beredning av den här mycket viktiga frågan, säger Hans Ström.

Flera fronter

Funktionslänsrådet i Gävleborg förbereder också ett överklagande på samma grunder som SPF Seniorerna och PRO.

Dessutom väntas ett politiskt överklagande med hänvisning till att hanteringen inte följer olika lagtexter.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-04-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas