Samarbete stärker Värmlands pensionärer
Ekonomi & Pension | SPF Seniorerna
Foto Fredrik Karlsson

Samarbete stärker Värmlands pensionärer

Kraftsamla och samordna. Det är receptet i två ord för SPF Seniorerna i Värmland och Skaraborg för att vinna inflytande.

Jan Arleij
Publicerad 2015-01-28

I Värmland bygger distriktsordförande Jan Rülcker metodiskt upp ett nytt sätt att jobba i de kommunala pensionärsråden (KPR).

Under en intensiv oktobervecka i höstas genomfördes en kraftsamling av SPF Seniorernas äldrepolitiska styrkor i Värmland:
På fyra olika platser runtom i distriktet arrangerade Jan Rülcker tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan heldagskonferenser med samtliga styrelsemedlemmar och deras ersättare från Värmlands alla 23 föreningar. Dessutom medverkade alla nyvalda KPR-ombud och deras ersättare. Därtill samtliga ålderism-ombud och ledamöter från distriktsstyrelsen.
– Resultatet är att vi nu ska starta vad vi kallar kamratcirklar i varje kommun i distriktet. Inför ett sammanträde i KPR är det meningen att KPRarna och ålderismombuden ska träffas i sin cirkel som är tänkt att fungera som ett diskussionsforum, berättar Jan Rülcker. Även engagerade medlemmar ska kunna vara med.

Inte vara ensam

Många KPRare är nya i sina roller. Under mandatperioden 2015-2018 gäller det att få en bra start.

– Tanken är att man inte ska vara alltför ensam som ledamot i ett pensionärsråd. Ofta lever man ett eget liv, utan direktiv och är ganska övergiven bland tjänstemän och politiker.
För att ytterligare stärka sina ledamöter i pensionärsråden ska också styrelserna i föreningarna runtom i Värmland ha föreberedande möten med sina KPR-ledamöter.
– Helst lika ofta som pensionärsråden sammanträder. Här är idén att styrelserna ska ta ett större ansvar för vad som ska prioriteras i KPR-arbetet. Det kan handla om att man tar fram direktiv och ger stöd på olika sätt.
– Det kan också leda till att styrelserna kan föra ut vad KPRarna faktiskt uträttar. Exempelvis kan PR-funktionen försöka sprida hur vi jobbar med olika frågor till lokala medier.

Under vintern och våren kopplar man sedan på centrala verktyg, ett efter ett.
– I januari kommer förbundsstyrelsens Birgitta Borg till Värmland i egenskap av ledare för ålderism-arbetet i SPF Seniorerna. Hon ska vara med på en konferens med alla KPRare, samtliga ålderism-ombud men också alla föreningsordförande. Det här ska vi sedan koppla ihop med studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan där studiematerialet ska utgå från Lars Nilssons bok Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre.

Samverka med PRO

I februari ska man fördjupa sig i förbundets centralt framtagna Handbok för pensionärsråden. Det blir satsning på privatekonomiska frågor, SPF Seniorernas vård- och omsorgsprogram och den bostadsrapport som togs fram till valet i höstas.
Under våren, när de nyvalda KPR-ledamöterna har kommit igång med sin mandatperiod och blivit varma i kläderna, blir det uppföljning.
– På den grunden kommer vi senare att försöka ha en fortsatt nära kontakt med PRO i syfte att samverka med dem, säger Jan Rülcker. Det ger oss ytterligare styrka gentemot kommunernas beslutsfattare.

Text: Jan Arleij

Förkortningar

KPR = kommunala pensionärsrådet – finns i kommunens politiska organisation
LPR = landstingskommunala pensionärsrådet – finns i landstingets politiska organisation
RPR = regionala pensionärsrådet – finns där regioner har byggts upp, exempelvis Västra Götaland och Skåne
RPK = regeringens pensionärs- kommitté, som arbetar på central nivå. Regeringens äldreminister är ordförande, och samtliga risktäckande pensionärsorganisationer finns med runt bordet.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2015-01-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas