Här är seniorerna utan makt
Foto: Colourbox
Ekonomi & Pension | SPF Seniorerna | Pensionärsråd

Här är seniorerna utan makt

Veteranen har kartlagt hur det står till med pensionärsråden i landet. I sju kommuner och ett landsting saknar seniorerna inflytande i politiken och tillhör därmed förlorarna.

Publicerad 2015-01-28

En stor kartläggning som Veteranen gjort visar att antalet kommuner som saknar ett kommunalt pensionärsråd har ökat.
Sju kommuner och ett landsting har avskaffat pensionärsråden. Därmed har pensionärsorganisationernas möjlighet att påverka de politiska besluten i kommunerna respektive landstingen kraftigt försämrats.
I flera fall anser politikerna att arbetet inte fungerat tillfredsställande. Rådet har mest fungerat som ett forum för rent informationsutbyte. I Ystad har pensionärsorganisationerna bildat ett råd som saknar representation av politiker såväl som tjänstemän. Arbetet sker helt och hållet i pensionärsorganisationernas regi. Peter Lindgren, ordförande för SPF Seniorerna Syd Ystad, är missnöjd.
– Det är totalt värdelöst. Politikerna är ointresserade. Det är en verksamhet i Törnrosasömn, säger han.

”Ska inte ha en gräddfil”

Kungsbacka avskaffade pensionärsrådet under förra mandatperioden. Ulrika Landergren (FP), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, säger att varken kommunen eller pensionärsorganisationerna ansåg att arbetet fungerade bra.
– Pensionärerna ska inte ha en egen gräddfil, det blir lite knepigt. Samtidigt är pensionärerna väl representerade i kommunfullmäktige och i våra nämnder. Det finns få grupper som har så stor påverkan idag som pensionärerna, säger Ulrika Landergren.
SPF Seniorernas distrikt i Halland har försökt få till stånd en ändring, utan att lyckas.
– Vi har arbetat för det i många år, men kommer ingenvart. Politikerna ändrar ingenting, säger Lennart Almqvist, ordförande för Hallandsdistriktet.

Vill satsa på folkhälsa

Mölndal saknar också ett kommunalt pensionärsråd. Här var det den tidigare alliansledda majoriteten som avskaffade rådet. Det skedde i samförstånd med den nu sittande majoriteten som leds av Socialdemokraterna.
– Vi har valt att arbeta i ett folkhälsoråd istället. Hur det blir framöver har vi inte kommit fram till ännu eftersom vi precis har tillträtt. Det kommunala pensionärsrådet var ett råd där inga konkreta beslut fattades, det fungerade mer som ett samtalsforum, säger Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Mölndal.
I Trelleborg lade kommunen ned pensionärsrådet för två år sedan. Båda parter var överens om att arbetet inte fungerade bra. Efter det bildades tillgänglighetskommittén, som i sin tur sorterar under ett hälso- och trygghetsråd.

Fungerar bra i Göteborg

Även om många kommuner har ett kommunalt pensionärsråd är det ingen garanti för att arbetet är konstruktivt. Ofta fungerar det som ett samtalsforum där pensionärsorganisationerna kommer in i beslutsprocessen för sent. I många kommuner rör det sig om ett rent informationsutbyte.
I landets två största kommuner, Stockholms stad och Göteborgs stad, finns lokala pensionärsråd på stadsdelsnivå utöver ett pensionärsråd som sorterar under kommunstyrelsen.
– Det fungerar väldigt bra hos oss, vi har fått tag på bra folk från start och har etablerat god kontakt med politikerna, säger Margareta Sahlin, som sitter i Göteborgs stads pensionärsråd och som representerar SPF Seniorerna Linnéstaden.
På andra håll har de kommunala pensionärsråden slagits ihop med handikappråden. Det betyder inte nödvändigtvis att pensionärsorganisationernas möjligheter att påverka de politiska besluten har försämrats.

Måste ta det på allvar

Trots att inställningen till pensionärsorganisationerna kan vara njugg på sina håll ger SPF Seniorerna uttryck för självkritik. I Jönköpingsdistriktet har samtliga tretton kommuner ett kommunalt pensionsråd. Aktiviteten varierar. Samarbetet fungerar inte alltid tillfredsställande. Inte sällan är återkopplingen mellan pensionärsorganisationerna och föreningarna bristfällig.
Hur väl ledamöterna förbereder sig inför sammanträden och hur samstämmiga pensionärsorganisationerna är sinsemellan när de träffar politiker och tjänstemän är avgörande. Det betonar flera representanter för SPF Seniorerna som Veteranen talar med.
– Vi utbildar våra medlemmar och det är viktigt att de som blir valda är intresserade av äldrepolitik, säger Ruby Lindström, ordförande för SPF Seniorerna i Skaraborg.
I Östersund håller pensionärsorganisationerna öppna beredningsmöten. Hit är alla pensionärer välkomna oavsett om de är medlemmar eller inte.

Ingen klagomur

Två landsting har lagt ner pensionärsråden. Det är Västmanland och Kronoberg. I Kronoberg återgår man dock till ett regelrätt pensionärsråd under 2015.
– Det har funnits ett dialogmöte, men det har egentligen bara varit korvstoppning, säger Åke Wenrup, ordförande för SPF Seniorerna i Kronoberg.
Ulricehamns kommun ska också återinföra pensionärsrådet. Det sker efter ett idogt arbete från föreningarna. Distriktens och föreningarnas arbetsinsats är ofta avgörande för ett lyckosamt arbete.
Bengt Lidström, ordförande för SPF Seniorerna på Gotland, betonar att dialogen mellan pensionärsorganisationerna och politikerna bör vara konstruktiv. Pensionärsråden får inte fungera som en klagomur.
– Vi ska hitta smarta lösningar. Det är ett givande och tagande, säger han.

Fotnot: Regionala råd ersätter LPR och finns till exempel i Västra Götalandsregionen. Här har man slagit ihop flera landsting och bildat en region istället. På kommunnivå finns fortfarande de kommunala pensionärsråden.

Text: Peter Söderlund
Illustration: Iva Troj

Artikeln är hämtad från Veteranen nr 1, 2015. Vill du inte missa något nummer av Veteranen? Gå med i SPF Seniorerna. Då får du tidningen som medlemsförmån.

Så ser det ut

Här saknar
seniorerna inflytande

Saknar kpr:
Bohusdistriktet
Mölndal
Halland
Kungsbacka
Norra Älvsborgsdistriktet
Färgelanda
Skåne
Trelleborg
Ystad
Värmland
Storfors
Västernorrland
Kramfors

Saknar LPR:
Västmanland

Här återinförs råden
Kronoberg – inför regionalt pensionärsråd 2015
Södra Älvsborgsdistriktet
Ulricehamn – återinför pensionärsråd 2015
Norra Älvsborgsdistriktet
Lerum – återinför pensionärsråd 2015

Många förkortningar
KPR = kommunala pensionärsrådet – finns i kommunens politiska organisation
LPR = landstingskommunala pensionärsrådet – finns i landstingets politiska organisation
RPR = regionala pensionärsrådet – finns där regioner har byggts upp, exempelvis Västra Götaland och Skåne
RPK = regeringens pensionärs- kommitté, som arbetar på central nivå. Regeringens äldreminister är ordförande, och samtliga risktäckande pensionärsorganisationer finns med runt bordet.

DETTA BESLÖT
KONGRESSEN 2014

SPF-kongressen 2014 i Jönköping, liksom kongressen i Ronneby 2011, beslutade att fortsätta driva kravet på att pensionärsråd ska finnas i landets alla kommuner och i alla landsting.
– Vissa kommuner saknar råd och där riskerar äldres frågor att glömmas bort. Vi vill att äldres frågor ska finnas med lokalt i hela landet, skrev motionärerna Elvy Bürger, Leena Eklund och Inga-Lill Holm i Västmanland 2014.
Förbundsstyrelsen instämde i sitt svar till kongressen, och hänvisade till det »påverkansarbete som redan initierats och som kommer att fortgå«.
Kravet på lagstiftning fanns också med i SPFs valmanifest från höstens valrörelse. Som tionde och sista punkt, under honnörsbegreppet »inflytande« framförs kravet: »Den råd lyder är vis – lagstifta om pensionärsråd i alla kommuner, landsting och regioner.«
När Veteranen i förra numret (9/2014) frågade äldreminister Åsa Regnér (S) om hon kan tänka sig att stödja pensionärsorganisationernas krav på lagstiftning svarade hon:
– Jag har inget sådant förslag på bordet nu. Men jag är beredd att lyssna.
SPF Seniorerna kommer under februari och mars att inspirera och fortbilda organisationens pensionärsrådsledamöter under en turné bestående av sex konferenser på olika platser i landet. En ny handbok har tagits fram (läs mer på sid 80) som kommer att ligga till grund för konferenserna som också ska lyfta fram hur man kan utöva inflytande på viktiga områden som seniorernas boende och vård och omsorg.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas