Kunskap är makt i Skaraborg
Ekonomi & Pension | SPF Seniorerna

Kunskap är makt i Skaraborg

Politikerna lyssnar på pensionärsråden. Men det sker inte per automatik. Det säger Ruby Lindström, distriktsordförande i Skaraborg.

Publicerad 2015-01-28

Hon pekar på två nycklar till framgång i deras arbete på regional nivå.

– Det kanske allra viktigaste är att vi som är ledamöter hela tiden jobbar på att vara pålästa i sakfrågorna.
Det löser skaraborgarna med att anordna två kursdagar per år med ledamöterna i alla de olika pensionärsråden: KPR för kommunerna i Skaraborgs län, LPR för Skaraborgs län och RPR för Västra Götalandsregionen i vilket Skaraborgs län ingår. Då går man igenom frågor som har blivit aktuella, diskuterar färsk statistik och ventilerar idéer om eventuella nya initiativ.
Skaraborgsdistriktet förstärker dessutom arbetet med ett så kallat äldrepolitiskt utskott. Ruby Lindström är sammankallande.
– Här träffas utskottets ledamöter och alla som är LPR-ledamöter ute i regionens olika hälso- och sjukvårdsnämnder. Vi för fram vad SPF Seniorerna tycker är angelägna frågor till ledamöterna, och de återrapporterar sedan till oss hur olika frågor utvecklas ute i de beslutande församlingarna, berättar Ruby Lindström.

Stötta varandra

Den andra nyckeln handlar om samordning med ledamöter från de övriga pensionärsorganisationerna.
– Vi driver ofta olika frågor men har så gott som alltid allt att vinna på att stötta varandra, säger Ruby Lindström.
Ett aktuellt exempel är SPF Seniorernas krav att Västtrafik, som har hand om kollektivtrafiken i hela Västra Götaland, bör införa bättre villkor för pensionärer i form av reducerade eller helst slopade taxor för 75-plussare.
– Här stöttar PRO vårt arbete medan vi ger vårt stöd till deras hjärtefråga just nu som handlar om att ta bort avgiften på vårdcentralsbesök för pensionärer som är 85 år och äldre.

Men har ni nått reella framgångar på senare år?
– Vi har lyckats få beslutsfattarna att förstå och agera när det gäller sammanhållen vård om de sjukaste äldre. Läkemedelsgenomgångarna blir fler tack vare att pensionärsorganisationerna metodiskt bevakar frågan, säger Ruby Lindström som betonar betydelsen av lagarbetets och de många engagerade pensionärernas insatser i de olika råden.

Snart ska äldrepolitiska utskottet och ledamöterna träffas för att prioritera inriktningen för 2015.
– Det är också viktigt att välja några frågor och försöka få desto större tryck i dem. Då ökar möjligheten att nå resultat.
Samtidigt jobbar utskottets ledamöter på att skapa opinion i olika äldrefrågor och att motverka ålderism. Nyligen fick man en debattartikel publicerad om anhörigas situation i både Västgöta-Tidningar och i Skaraborgsbygden.
Utöver ledarrollen i äldrepolitiska utskottet sitter Ruby Lindström med i Regionens pensionärsråd, RPR, som förutom Skaraborgs län också omfattar Älvsborgs län samt Göteborgs- och Bohus län.
– Inför sammanträdena skickar vi in vissa frågor till rådet. Oftast får vi svar, och dessutom ganska omfattande och seriösa svar. Politikerna respekterar oss.
Inför det senaste mötet i november lyfte SPF Seniorerna – efter att ha samordnat sina uppfattningar med pensionärsorganisationerna SPRF och RPG – en rad medicinska frågor.

Text: Jan Arleij

Förkortningar

KPR = kommunala pensionärsrådet – finns i kommunens politiska organisation
LPR = landstingskommunala pensionärsrådet – finns i landstingets politiska organisation
RPR = regionala pensionärsrådet – finns där regioner har byggts upp, exempelvis Västra Götaland och Skåne
RPK = regeringens pensionärs- kommitté, som arbetar på central nivå. Regeringens äldreminister är ordförande, och samtliga risktäckande pensionärsorganisationer finns med runt bordet.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas