Så ska pensionärsråden öka sin #seniormakt
Nyheter | Inspiration
Foto: Colourbox

Så ska pensionärsråden öka sin #seniormakt

I nästa vecka drar SPF Seniorerna igång en av årets stora satsningar. En utbildningsturné över Sverige ska stärka landets ledamöter i pensionärsråden så att de verkligen kan vara med och bestämma.

Publicerad 2015-02-10

”Var med och bestäm! #seniormakt” är rubriken på de fem konferenser som ska äga rum under februari och mars.
Förbundet kommer att samla ledamöter från hela landet i Gävle, Göteborg, Alvesta, Stockholm och Örebro.
– Dagarna ska initiera och inspirera deltagarnas fortsatta arbete med att påverka lokala och regionala politiker och tjänstemän, säger Eva-Christine Öhman, utbildningsansvarig på förbundskansliet. Ett mål är också att ge konkreta verktyg för deras viktiga påverkansarbete.
En utgångspunkt blir den nya ”Handbok för pensionärsråden” som förbundet tagit fram. Ola Nilsson, folkhälsoansvarig SPF Seniorerna, ska presentera handboken och ge tips om fördjupningsmaterial.

Som framgår av namnet på utbildningsturnén kommer också sociala medier att uppmärksammas. Konferenserna får en egen så kallad hashtag för de som vill använda twitter i samband med turnén.

– Vi ska försöka reda ut vad sociala medier är och hur de kan användas för att få inflytande och påverka, säger Ola Nilsson.

SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam kommer att medverka vid samtliga tillfällen. Hon kommer bland annat att presentera förbundets bostadspolitiska krav, och hur kraven kan användas i arbetet med att påverka lokala politiker och tjänstemän.
Vård och omsorg blir också en viktig del.
Gösta Bucht, sakkunnig hos SPF Seniorerna, och Ola Nilsson kommer att presentera särskilt viktiga frågor från den genomförandeplan som tagits fram utifrån rapporten ”Vård och omsorg i en ny tid” som också kongressen i Jönköping ställde sig bakom i somras.

Grundtanken med turnén är att SPF Seniorerna ska bli bättre på att utöva inflytande och påverkan i de pensionärsråd som finns i stadsdelar, kommuner, landsting och regioner.

Men sällan blir det gamla talesättet ”Kunskap är makt” så relevant som i pensionärsråden. Därför satsar förbundet centralt på att fortbilda sina pensionärsrådsledamöter – av vilka de flesta tillträdde sina uppdrag vid årsskiftet och som i många fall kommer att representera organisationen de kommande fyra åren.

Utbildningsturnén väntas nå uppemot 500 ledamöter i de olika råden runt om i landet.

Text: Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

FAKTA

Sex konferenser med samma innehåll.

Gävle, 17 februari

Göteborg, 24 februari

Alvesta, 26 februari

Stockholm Arlanda, 4 mars

Örebro, 5 mars

Skellefteå 10 mars

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas