Givande över gränsen
Nyheter | Samverkan
Finland and Sweden Foto: Colourbox

Givande över gränsen

Under två dagar diskuterade seniorer från svenska Västerbotten och finska Österbotten omsorg och påverkan och knöt kontakter i det första gränsöverskridande Pensionärsparlamentet.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-05-23

Det är en tydligt nöjd Ingemar Sandström som hörs på andra sidan telefonledningen. För ett par dagar sedan utmynnade ett tufft planeringsarbete i precis det arrangemang han hade önskat. 126 ledamöter, varav 59 från Finland, plus specialinbjudna gäster och föreläsare informerade, diskuterade och debatterade om äldreomsorgen i Finland och Sverige.
Representationen var stark. 26 av Västerbottensdistriktets 30 föreningar närvarade, och från finska sidan kom 21 föreningar av 26.

Intressanta skillnader

– Vi inledde första dagen med att knyta blåvita och blågula band tvärs över scenen och höll en presentation från respektive organisation. Vi har ju väldigt olika organisationer och det var intressant att höra om skillnaderna.
Efteråt talade Yngve Gustafson, professor i geriatrik (utsedd av våra läsare till Årets Senior 2013) och en man som finländarna speciellt önskat att få lyssna på, om omsorgen i Finland respektive Sverige.
– Yngve Gustafson är ju Yngve Gustafson. Det sluggades åt alla håll, och samtidigt var där väldigt mycket att ta till sig. Han sätter fingret på många frågor inom äldreomsorgen.

Lag om KPR

Första dagen avslutades med gemensam middag och dans. Men nästa morgon var det dags för allvar igen.
– Vi fick en rapport från deras förbundsordförande Ole Norrback och Gösta Bucht från oss, om hur man jobbar mot politiker på respektive förbund.
– Vi diskuterade också det här med KPR (kommunala pensionärsråd) och möjligheten att påverka. I Finland har man lagstiftat om KPR, det har vi inte i Sverige. Där säger lagen att man ska inhämta pensionärernas synpunkter innan beslut, medan vi i Sverige kan uppleva att KPR, dem bjuder man på kaffe för att informera om sådant man redan har gjort.

De talade på Pensionärsparlamentet

Äldreomsorgen i Sverige och Finland: Geriatrikprofessor Yngve Gustafson

Påverkansarbetet och intressebevakningen i respektive förbund: Ole Norrback, ordförande i SPF i Finland och Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård och omsorgsfrågor.

Olika lösningar för äldreomsorgen i Sverige och Finland: Alice Backström, socialchef i Korsholm i Finland, Pehr Löv, ordförande i Finlands intressebevakningskommité, Ewa-May Karlsson, gruppledare i Västerbottens läns landsting och före detta kommunalråd i Vindeln, Janet Ågren, ordförande i äldrenämnden i Umeå.
Talarna deltog även i en paneldiskussion.

Dessutom talade SPF Seniorerna Västerbottens ordförande Ingemar Sandström och SPF Österbottens vice ordförande Helena Andtbacka och presenterade respektive organisation.

Lyckseles kommunalråd Lilly Bäcklund välkomsttalade under fredagens middag.

Dölj faktaruta

Stat eller kommun?

– Våra föredragshållare talade om hur äldreomsorgen fungerar och organiseras i respektive land. Det var mycket spännande, inte minst med tanke på hur den finska och svenska modellen skiljer sig. I Sverige har vi lagt ut omsorgen på kommunerna, men i Finland gäller debatten just nu att kommunerna ska lägga över uppgiften på ”landskapen” direkt under staten.

Knöt kontakter

Man han även med ”speed dating” på föreningsnivå. Varje svensk förening satte sig vid varsitt bord med en finsk förening på andra sidan. Alla föreningar fick tre minuter tillsammans, hann se varandra i ansiktet och utbyta information.
– Vi har också tryckt en katalog med alla kontaktuppgifter som man fick med sig.

Medvetna politiker

Ingemar Sandström tycker man har fått bra respons från politikerhåll. Inte minst genom lördagens föredragshållare, som samtliga har anknytning till politiken på ett eller annat sätt.
– Man är medveten om och håller med i de synpunkter som lyftes från pensionärsorganisationerna. I många fall säger man sig också redan ha inlett ett arbete.

Så skapades Pensionärsparlamentet

18-19 maj anordnades det första svensk-finska Pensionärs-Parlamentet i Lycksele. Men arbetet har pågått längre än så.

2016 bjöd den finska pensionärsorganisationen SPF i Österbotten till en stor sommarfest. Ingemar Sandström, ordförande i SPF Västerbottendistriktet, var en av två representanter från Sverige och under samtal efter festligheterna föddes idén om ett mer seriöst och långsiktigt samarbete över gränsen.

Under hösten kom finländarna till Sverige för att diskutera idén närmare. I november genomfördes enkäter med lokalföreningarna i Östebotten och Västerbotten och det visade sig att intresset för samverkan var stort. Det beslutades att Sverige skulle stå värdar för den första sammankomsten, och att den skulle ha temat äldreomsorgen i respektive land.

I februari besökte finländarna Sverige igen och det planerade programmet fick grönt ljus.
En arbetsgrupp på fyra personer fick huvudansvaret för arrangemanget, med uppbackning av Kerstin Forsman från förbundsstyrelsen

18-19 maj samlades 126 ledamöter i Lycksele för att lyssna på föreläsare, diskutera och debattera samt knyta kontakter, nätverka, dansa och ha det trevligt.

Dölj faktaruta

Han är nöjd med paneldebatten där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor.
– Tekniska hjälpmedel, kameraövervakning, integritetsfrågor, medicinering … Vi hade gott om ämnen att diskutera kring.
Några direkta vallöften gavs dock inte och seniorerna måste fortsätta trycka på.

Vad händer nu?
-I början av juni ska vi träffa regionledningen för Österbotten för att utvärdera parlamentet och följa upp det. Då är det tänkt att vi ska sammanställa vad vi går vidare med i respektive land. Är det någonting vi ska driva gemensamt? Är det någonting vi ska skicka till våra respektive förbund?

Ingemar Sandström är glad över att Parlamentet fått mycket uppmärksamhet, både medialt, men också från organisationer som velat medverka i anslutning till arrangemanget, som utställare eller annonsörer. Och han är mer än nöjd med själva arrangemanget.

Högt satt ribba

– Jag har precis gått igenom utvärderingarna och det är bara att höja flaggorna och blåsa i trumpeten. Till största delen så är deltagarna fascinerande nöjda med arrangemanget och våra finska gäster sade att det var en hög ribba att komma över nästa år.
För att det blir ett nästa år är redan bestämt. Pensionärsparlamentet är en långsiktig satsning som planeras att hållas i Sverige vartannat år och i Finland vartannat, med nya teman varje gång.

Ger frukt

– Vad jag förstår har det inte gjorts något liknande tidigare. Det är nog ganska unikt i både Sverige och Finland med en sådan här gränsöverskridande seniorsammankomst.
– Relationerna och nätverken och kontakterna som skapades tror jag kommer att ge väldigt mycket frukt i framtiden.

Pensionärsparlamentet finns inspelat och går att se på SPF Österbottens hemsida. Här hittar du det:

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-05-23
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas