Regeringen gör det dyrare anställa äldre
Nyheter | Jobba
Foto Colourbox

Regeringen gör det dyrare anställa äldre

Regeringen väljer att höja löneskatten för äldre arbetskraft. Obergripligt, kommenterar SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

Publicerad 2015-09-03

Förslaget som ligger i höstbudgeten innebär att en så kallad särskild löneskatt på 6,15 procent införs från årsskiftet.

– Särskild löneskatt införs på ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år, skriver finansminister Magdalena Andersson (S) på regeringens hemsida.

Skatten läggs också på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år.

Statens inkomster förstärks därmed med 1,77 miljarder kronor per år.

Redan för ett år sedan föreslog regeringen i den budget som riksdagen sedan röstade ner att löneskatten på äldre arbetskraft skulle höjas med 5,66 procent.

Kritiken var från början mycket hård, och när finansministern i vårbudgeten inte hade längre hade med ett förslag om löneskatt väcktes vissa förhoppningar bland kritikerna att regeringen valt att förstärka statens inkomster på annat sätt.

Men nu är alltså förslaget tillbaka.

Det här kan leda till lägre pensioner, menar SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

– Vi seniorer behövs och vill vara med och bidra i den mån vi kan på arbetsmarknaden. Att göra det mer kostsamt för äldre att jobba i den situation Sverige står inför med en ökande medellivslängd är obegripligt.
SPF Seniorerna anser att regeringen i stället borde underlätta för fler äldre att arbeta. Tre åtgärder är givna, anser organisationen:

• avskaffa åldersgränserna på arbetsmarknaden
• motverka åldersdiskriminering
• skapa incitament för företag att rekrytera och behålla seniorer

Skattebetalarna riktar också frän kritik mot regeringen.

Den särskilda löneskatten slopades år 2007 och har resulterat i att 100 000 fler seniorer idag arbetar, visar organisationen i en färsk rapport.

Skattebetalarnas statistik från Eurostat visar att Sverige har EU:s och Eftas snabbast växande sysselsättningsgrad bland personer över 65 år.

Sedan år 2006 har sysselsättningsgraden ökat med över sex procentenheter – mer än en procentenhet högre än i Norge som är tvåa på listan.

Men nu riskerar den positiva utvecklingen att brytas av regeringens förslag om att återinföra den särskilda löneskatten för äldre i budgeten 2016, menar Skattebetalarna.

– Det är väldigt olyckligt att regeringen trots allt nu väljer att inte bara återinföra den särskilda löneskatten, fast det går på tvärs med allt vi vet om att fler behöver uppmuntras att arbeta längre om vi ska klara de demografiska utmaningar vi står inför, utan även höja skatten mer än vad man tidigare föreslagit. Det sänder helt fel signal och kommer att få negativa konsekvenser för både sysselsättningen och skatteintäkterna på längre sikt, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas