Sifferstrid om skatt på seniorer
Nyheter | Riksdagen
Foto: Colourbox

Sifferstrid om skatt på seniorer

Regeringen står benhårt fast vid att löneskatten ska bibehållas på seniorer. Att utöka jobbskatteavdrag för 64-åringar är också uteslutet.

Jan Arleij
Publicerad 2017-02-28

Det framkom under en debatt i riksdagen i fredags när moderata ledamöterna Helena Bouveng och Niklas Wykman ställde finansminister Magdalena Andersson (S) mot väggen.

I var sin så kallad interpellation ville M-företrädarna veta vad regeringen egentligen vill göra för att öka drivkrafterna hos 65-plussare att arbeta och stimulera företagen att behålla och anställa äldre.

Ser ingen risk

Men Moderaternas krav att ta bort den särskilda löneskatten på äldre och att införa ett utökat jobbskatteavdrag fick kalla handen av finansministern.

Sett till arbetsgivarens socialavgifter och löneskatter har äldre redan en fördelaktig ställning, sa Magdalena Andersson och pekade på att arbetsgivaravgifterna för personer som är 65 år och äldre är ungefär hälften så höga som för personer under 65 år.

– Jag ser därför ingen risk att den särskilda löneskatten för äldre nämnvärt skulle påverka incitamenten för arbetsgivare att behålla eller anställa äldre medarbetare, sa Magdalena Andersson som motiverade regeringens höjning av löneskatten med ett behov av att förstärka statsfinanserna.

Tveksam

Magdalena Andersson är dessutom skeptisk till om åtgärden med sänkt löneskatt verkligen fungerar:

– Utvärderingar, till exempel av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar dessutom att generella sänkningar av socialavgifter är ineffektiva som jobbskapande åtgärder.

På inkomstsidan är arbetande äldre fortsatt skattemässigt gynnade i form av det förhöjda jobbskatteavdraget, fortsatte finansministern, som gav tydligt besked om att några ytterligare jobbskatteavdrag för seniorer inte är aktuella.

Arbetsmiljö

– Jag har inte för avsikt att genom sänkta skatter ytterligare öka inkomstskillnaderna mellan äldre som arbetar och äldre som inte arbetar.

I stället menar Magdalena Andersson att nyckelfrågan handlar om arbetsmiljön för äldre:

– Vad gäller benägenheten att pensionera sig visar undersökningar av Statistiska centralbyrån att det främst är viljan eller den fysiska hälsan som brister, inte arbetsgivarens efterfrågan. För att få fler äldre att arbeta längre måste arbetsmiljön förbättras och den arbetsrelaterade ohälsan förebyggas.

Snabbast takten

Om det senare höll de moderata riksdagsledamöterna med, arbetsmiljön är viktig. Men man betonade också betydelsen och effekten av andra åtgärder.

Alliansregeringen införde under sin regeringstid 2006-2014 ett förstärkt jobbskatteavdrag för den som fyllt 65 år samtidigt som man avskaffade den så kallade särskilda löneskatten för 65-plussare.

Mellan åren 2006 och 2014 ökade sysselsättningsgraden i gruppen 65-74 år med 6,3 procent. Enligt statistik från Eurostat hade Sverige därmed den snabbast växande sysselsättningsgraden i åldersgruppen.

Olika syn

S-MP-regeringen återinförde löneskatten 2016. En effekt enligt de moderata debattörerna är att sysselsättningsgraden faktiskt minskar just i 65-74-årsgruppen.

– Finansministern driver en politik som trycker ned sysselsättningsgraden i den grupp som det kanske långsiktigt och strukturellt är viktigast att vi får upp sysselsättningen i, sa Niklas Wykman i riksdagsdebatten.

Magdalena Andersson köpte inte faktabeskrivningen:

– Både Niklas Wykman och Helena Bouveng påpekar att sysselsättningsgraden bland äldre har sjunkit. Så här är det: I gruppen 65-69 år ökade sysselsättningsgraden under 2016. I gruppen 70-74 år minskade sysselsättningsgraden. Den minskade dock redan 2015, alltså innan den särskilda löneskatten infördes. Det är därför svårt att hävda att den särskilda löneskatten är orsaken till att sysselsättningsgraden har minskat i den gruppen.

Helena Bouveng höll inte med, utan refererade SCBs siffror som att sysselsättningsgraden har minskat från 2015 till 2016 med 0,6 procentenheter, samtidigt som sysselsättningsgraden har ökat i alla andra grupper.

– Oavsett vad finansministern säger om statistiken kan vi konstatera att det är färre 65-plussare som har valt att jobba vidare efter 65.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden visar hur stor andel av befolkningen inom en viss åldersgrupp som är sysselsatt.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-02-28
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas