Alla kort spelade i regeringens budgetlek
Nyheter | Budget

Alla kort spelade i regeringens budgetlek

Det mesta var redan känt när finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade höstbudgeten på måndagen. Skatten sänks för garantipensionärer men höjs på seniorers arbete. Hemtjänsten blir dyrare.

Publicerad 2015-09-21

Regeringen har inte lyssnat på kritiken från pensionärsorganisationerna när det gäller höstens två hetaste debatter:

•    Löneskatten återinförs. Det är en så kallad särskild löneskatt för 65-plussare som ska inbringa 1,75 miljarder per år till staten. Obegripligt, kommenterar SPF Seniorerna.

•    Avgiften för hemtjänst och särskilt boende höjs. Den förstärker statens budget med 148 miljoner per år. Här får snittpensionären räkna med en cirka 150 kronor högre avgift per månad, enligt beräkningar från SPF Seniorerna som kritiserar höjningen mycket hårt.

Men pensionärsorganisationerna välkomnar också en del åtgärder i regeringens budget:

•    Sedan tidigare genomför regeringen sitt utlovade första steg mot lika skatt på lön och pension. 1,87 miljarder jämnar ut skatteskillnaden för de sämst ställda pensionärerna.
•    Satsningen på äldreomsorgspersonal blir som utlovat två miljarder för 2016.
•    En särskild kompetenshöjning ska åstadkommas genom en ettårig satsning på 200 miljoner kronor.
•    2017 införs avgiftsfri primärvård för 85-plussare.
•    En förstärkning av bostadstillägget som trädde i kraft 1 september.

Regeringen återinför också det investeringsstöd för äldrebostäder som alliansregeringen satsade hårt på.

Nu blir det 150 miljoner 2016 och 2017, och sedan 400 miljoner valåret 2018.

Enligt SPF Seniorernas analys av budgeten ska pengarna gå till ny- och ombyggnation av hyresrätter för äldre. Pengarna ska också räcka till en mindre anpassning av gemensamma utrymmen i det befintliga beståndet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Mer ur budgeten

VÅRDEN

Regeringen sjösätter en så kallad professionsmiljard som ska gå till att ”höja kvaliteten i hälso- och sjukvården, förbättra förutsättningarna för rätt användning av professionernas kompetens och påverka landstingens kompetensförsörjning i positiv riktning”.

Professionsmiljarden betalas ut varje år under perioden 2016 till 2019.

Dessutom får landstingen en miljard 2016 i syfte att ”stärka hälso- och sjukvården i bred bemärkelse”. Under åren 2017-19 blir stödet en halv miljard per år.

Å andra sidan stryker regeringen bort kömiljarden som senast gått under namnet samordnings- och tillgänglighetsmiljarden.

Nettoförstärkningen för sjukvården blir därmed, enligt regeringen, en miljard under 2016. Oppositionen hävdar att miljarden inte kommer att ha effekt på sjukvården utan endast gå till att täcka landstingens underskott.

Dölj faktaruta

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas