Nyheter

Duell i riksdagen om höjd hemtjänsttaxa

Moderata riksdagsledamoten Helena Bouveng satte press på finansminister Magdalena Andersson (S) när regeringens planer på höjda avgifter för pensionärerna kom upp till debatt i riksdagen nyligen. SPF Seniorernas kritik refererades i replikskiftet.

Publicerad 2015-06-21

Helena Bouveng, riksdagsledamot sedan 2006 och ledamot i riksdagens skatteutskott, krävde i en interpellation till finansministern klara besked på framför allt två punkter:

• Tänker regeringen kompensera de pensionärer med hemtjänst och särskilt boende som från 1 september kommer att få betala ytterligare 148 miljoner per år i och med att regeringen tillåter kommunerna att höja taket för hemtjänsttaxor med 220 kronor i månaden?
• När tänker regeringen förverkliga löftet om sänkt skatt till alla pensionärer?

– I valrörelsen lovade Socialdemokraterna att skillnaden mellan pensionärer och löntagare skulle minska. Till följd av det har regeringen aviserat sänkt skatt för pensionärer med 50 kronor i månaden och ökat bostadstillägg för dem med lägst inkomst. Men lägger man ihop den ökade inkomsten med de ökade avgifterna går det jämnt ut för stora grupper av pensionärer, sa Helena Bouveng, som också lyfte SPF Seniorernas kritik mot de förestående avgiftshöjningarna.

– Svaret från pensionärsorganisationerna har inte låtit vänta på sig. Christina Rogestam, ordförande för SPF, säger att det är bedrövligt att det är de fattigaste pensionärerna och de som är högt upp i ålder och har stort behov av hemtjänst som drabbas av höjningen. De som inte har någon tjänstepension lever redan i dag med små marginaler, och då kommer den rödgröna regeringen med en höjning. Jag kan hålla med Rogestam om att det är bedrövligt.

Magdalena Andersson medgav att de höjda hemtjänstavgifterna innebär en förstärkning av de offentliga finanserna med ungefär 150 miljoner kronor.

– Men de förbättringar regeringen vill göra för pensionärerna är på ungefär 2 400 miljoner kronor. Om man ställer 150 miljoner mot 2 400 miljoner förstår man att pensionärskollektivet är en stor vinnare av regeringens politik.

Det är inte de pensionärer med allra lägst pension som kommer att påverkas av taxeförändringen, utan det är den del av pensionärerna som har lite högre pension, fortsatte Magdalena Andersson.

– Däremot kommer de med allra lägst pension att påverkas av de 2 400 miljoner kronor som regeringen satsar på sänkt pensionärsskatt och på ett förstärkt äldreförsörjningsstöd.

Men Helena Bouveng underströk att det finns en oro och besvikelse bland landets pensionärer:

– Är det seriöst att gå till val på att sänka skatten för pensionärer när sänkningen äts upp av höjda omkostnader?

Magdalena Andersson svarade att hon ”är glad att vi kan leverera i de löften vi ställde ut i valrörelsen”.

– Jag kan konstatera att Helena Bouveng inte har några förslag om att sänka skatten för pensionärer, höja bostadstillägget eller på annat sätt förbättra den ekonomiska situationen för pensionärer.

Helena Bouveng konstaterade å sin sida att alliansregeringen under sina åtta år vid makten 2006-2014 sänkte skatten för pensionärerna fem gånger.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas