Löfte på Seniordagen: Stockholm höjer inte maxtaxa
Nyheter | Seniordagen
Foto: Jan Arleij

Löfte på Seniordagen: Stockholm höjer inte maxtaxa

- Även om regeringen går fram med förslaget att höja maxtaxan i hemtjänsten så kommer vi inte att genomföra det i Stockholm. Det är ett löfte, sa äldreborgarrådet Clara Lindblom (V).

Publicerad 2015-05-26

Beskedet lämnades under en debatt mellan Stockholmspolitikerna Clara Lindblom och Moderaternas Dennis Wedin i Kungsträdgården vid lunchtid på tisdagen.

Debatten leddes av Monica Ulfhielm, SPF Seniorernas ordförande i Stockholmsdistriktet.

Med en rad frågor fick hon under en timmes tid två av Stockholms viktigaste äldrepolitiker att ge besked om hur man tänker försvara och utveckla valfrihet och kvalitet i storstadens äldreomsorg.

– Det som fick mig att börja jobba politiskt med äldrefrågor är att frihet i form av valfrihet och självständighet på något sätt tycks upphöra bara för att man blir pensionär eller äldre. Så kan vi inte ha det, sa Dennis Wedin, som också är gruppledare för moderaterna i äldrenämnden.

– Därför måste vi markera mot att Vänsterpartiets är så avoga mot att det finns många aktörer inom exempelvis hemtjänsten i Stockholm. Vi tycker inte att det är problematiskt att det finns flera aktörer. Det avgörande är att vi hittar sätt att utveckla innehållet i hemtjänsten och valfriheten.

Dennis Wedin pekade på ett färskt förslag från Moderaterna:

– Ett sätt är att införa en kontinuitetsbonus, det vill säga att man inte ska behöva möta så många olika personer i hemtjänsten som det idag ofta är fråga om. Det vore en oerhört stor kvalitetsförbättring för många äldre med hemtjänst.

Clara Lindblom värjde sig mot beskrivningen av att Vänsterpartiet skulle vara helt emot privata aktörer och utförare.

– Men vi måste kunna problematisera att Stockholm har så oöverskådliga många utförare, och att våra skattemedel går till välfärden. Det viktiga tycker också vi i Vänsterpartiet är att fokusera på kvalitet och innehåll.

Clara Lindblom underströk att målet för majoritetens politik är att äldre med hemtjänst tillsammans med personalen ska få bestämma över vad som ska göras. Det bör inte längre detaljstyras av biståndsbeslut med minutangivelser.

– Det här kan åstadkommas om man beviljar en så kallad ramtid. Innehållet inom den tidsramen fylls sedan av den äldre och personalen tillsammans. Det här är viktigt också för att fler ska vilja jobba inom hemtjänst, sa Clara Lindblom som också flaggade för att dagens system med mobiltelefon-rapportering kommer att förändras radikalt.

– Idag växer kostnaderna för administration av det här rapporterings-systemet på bekostnad av verklig hemtjänst. Det är helt förkastligt.

Debatten ingick som en av många punkter i Seniordagen som ägde rum i Kungsträdgården under hela tisdagen.

Det är första gången som Seniordagen arrangeras. Ett stort antal utställare i tält fick möta hundratals seniorer som under dagen förvandlade ”Kungsan” till en marknadsplats med underhållning och information av många olika slag.

Evenemanget är ett samarrangemang mellan en rad organisationer, bland dem SPF Seniorernas Stockholmsdistrikt och 1,6-miljonerklubben.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Digert utbud

Dennis Wedin sitter i äldrenämnden och i kommunstyrelsen för Stockholms stad. Han är också generalsekreterare för Moderata Ungdomsförbundet.

Clara Lindblom sitter också i äldrenämnden och i kommunstyrelsen, liksom i borgarrådsberedning.

Andra ämnen som diskuterades från scen i Kungsträdgården handlade om privatekonomi och anhörigstöd.

Flera framträdanden handlade om resor och äventyr. Bland andra berättade Ola Skinnarmo om sina vandringsresor.

Bland de uppemot 50 utställarna fanns företag och aktörer inom resor, hjälpmedel och boende.

I takt med bättre väder ökade antalet besökare under tisdagen. En vanlig dag passerar 30 000 personer genom Kungsträdgården i Stockholm.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas