Upprop på nätet mot höjda avgifter
Nyheter

Upprop på nätet mot höjda avgifter

SPF Seniorernas startar en kampanj mot avgiftshöjningarna i hemtjänst och särskilt boende. ”Hemtjänstuppropet” på nätet ger alla som vill möjlighet att delta i protesten.

Publicerad 2015-12-21

Regeringen står i sin budget för 2016 fast vid det hårt kritiserade beslutet om att tillåta kommunerna att från den 1 juli höja taket i avgifterna för hemtjänst och särskilt boende.

Men i vårbudgeten skulle regeringen fortfarande kunna dra tillbaka förslaget, vilket är målet för SPF Seniorernas kampanj.

Genom att bilda ytterligare opinion mot förslaget lanserar organisationen från och med 21 december en kampanjsajt – www.hemtjanstuppropet.se – där var och en kan gå in och läsa mer om förslaget, och om man vill skriva på en protestlista mot förslaget.

Namnlistan kommer sedan att överlämnas till ansvarig minister innan vårbudgeten läggs fram i april.

Drabbar kvinnor

– Regeringen säger sig värna om de äldre. Men vad regeringen inte vill att du ska veta är att den höjer maxtaxan för hemtjänst och särskilt boende med cirka 200 kronor per månad. Avgiftshöjningen kommer att drabba de mest utsatta äldre, ofta kvinnor: de med störst omsorgsbehov och lägre inkomster, skriver SPF Seniorerna på kampanjsidan.

SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam framför också en rad argument mot höjningen.

– Regeringens förslag på högre avgifter i äldreomsorgen drabbar de äldre som har störst omsorgsbehov och låga inkomster. Samtidigt gör regeringen anspråk på att föra en politik som gynnar de mest behövande pensionärerna. Men verkligheten ser annorlunda ut, de mest utsatta drabbas och att påstå något annat är fel.

På kampanjsajten redovisas en rad exempel på hur avgiftshöjningen gör att seniorer går back, trots höjt bostadstillägg, sänkt skatt och höjda inkomstpensioner från årsskiftet:

* För en ogift garantipensionär blir det strax över 300 kronor mindre nästa år.

* För en ogift snittpensionär rör det sig om cirka 1 200 kronor mindre.

* För en ogift kvinnlig snittpensionär blir det knappt 200 kronor mindre.

Staten sparar pengar

Staten sparar 148 miljoner per år genom att dra in pengarna från landets kommuner som i gengäld med regeringens förslag tillåts höja avgifterna med lika mycket.

Regeringens argument för att genomföra höjningen framfördes nyligen i en riksdagsdebatt av äldreminister Åsa Regnér (S):

– Graden av avgiftsfinansiering genom hemtjänstavgifter har sjunkit genom åren. Den föreslagna förändringen återställer delvis den finansieringsgraden.

– Våra beräkningar på Socialdepartementet visar att ungefär 15 000 av de 310 000 som har äldreomsorg kommer att drabbas ekonomiskt av den höjda maxtaxan, medgav Åsa Regnér i debatten.

– Det är en liten grupp, men jag tillstår gärna att den finns. Dessa 15 000 personer får dock i genomsnitt en ganska liten höjning.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Äter på marginalen

På kampanjsajten redovisar SPF Seniorerna hur man har räknat för att få fram nettoeffekten av regeringens politik:

• Det finns ett så kallat förbehållsbelopp som tar hänsyn till betalningsförmågan för normala levnadskostnader för att skydda de med lägst inkomster.

• Men en ensamstående pensionär med 8 500 kronor brutto i pension, en hyra på 5 000 kronor och ett bostadstillägg på samma summa bedöms ha över 2 300 kronor kvar efter att normala levnadskostnader räknats bort. Om maxbeloppet för hemtjänst höjs med 211 kronor per månad från 1 780 kronor till 1 991 kronor har även den ensamstående pensionären med 8 500 kronor i pension utrymme kvar för att få betala hela avgiftshöjningen.

Förslaget innebär att maxtaxan för hemtjänst höjs med 211 kronor per månad och för särskilt boende med 190 kronor per månad.

Höjningen påverkar de cirka 300 000 personer över 65 år som bor i särskilt boende eller får hjälp från hemtjänsten i bostaden.

Merparten är 80 år eller äldre.

Två tredjedelar är kvinnor.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas