Nyheter

M slår hårt mot S för höjd hemtjänstavgift

Moderaterna satsar 74 miljoner kronor för 2016 och 148 miljoner per år därefter för att behålla taxan för hemtjänst på 2015 års nivå. Det sa Niklas Wykman (M) i en riksdagsdebatt med äldreminister Åsa Regnér på tisdagen.

Publicerad 2015-11-25

Niklas Wykman kritiserade regeringen hårt för att en fjärdedel av alla som har behov av vård och omsorg från sin hemkommun kommer att drabbas när regeringen tillåter kommunerna att höja avgiften för hemtjänst.

Äldreminister Åsa Regnér (S) försvarade åtgärden:

– De som från den 1 juli 2016 kan komma att få betala en högre avgift än i dag är de som har inkomster som överstiger den högsta avgiften som gäller i dag. De som har ett mindre avgiftsutrymme skyddas också fortsättningsvis av bestämmelserna om förbehållsbelopp.

Hon upprepade också det principiella argument som regeringen fört fram tidigare:

– Graden av avgiftsfinansiering genom hemtjänstavgifter har sjunkit genom åren. Den föreslagna förändringen återställer delvis den finansieringsgraden.

Dessutom är det en liten grupp som drabbas, sa Åsa Regnér.

– Våra beräkningar på Socialdepartementet visar att ungefär 15 000 av de 310 000 som har äldreomsorg kommer att drabbas ekonomiskt av den höjda maxtaxan. Det är en liten grupp, men jag tillstår gärna att den finns. Dessa 15 000 personer får dock i genomsnitt en ganska liten höjning.

Niklas Wykman kallade regeringens agerande för löftessvek.

– Det vi nu ser från ministern är ett stort löftessvek gentemot det Socialdemokraterna framhöll i valrörelsen. Där pratades det om stora satsningar på seniorer.

– Var någonstans kunde de 80 000 hushåll som nu får försämringar läsa om detta före valet? Var informerade Åsa Regnér eller övriga ministrar i regeringen dessa hushåll om att dessa försämringar väntar?

Åsa Regnér svarade nu med att redovisa satsningar i regeringens äldrepolitik:

– Vi redogjorde för att vi skulle göra en rejäl satsning både på äldre och på äldreomsorg, och det har vi verkligen gjort. De sammanlagda satsningarna på äldre och äldreomsorg är på fyra miljarder.

– Vi anslår till exempel två miljarder till bemanning i äldreomsorgen. Det är inget svek utan en jättebra satsning. Ni har ungefär hälften av det.

Niklas Wykman kontrade med att den skattesänkning för pensionärer som regeringen inför vid årsskiftet ”äts upp helt av de utgiftsökningar man lägger på de äldre, bland annat genom den höjda hemtjänstavgiften och genom att göra det dyrare att stanna kvar i arbetskraften”.

Åsa Regnér avslutade sedan debatten med att hävda att ”Sveriges pensionärer och deras organisationer är väldigt nöjda med satsningarna”.

– De har också kritik mot besparingen på 148 miljoner, medgav Åsa Regnér, men de ser att den är betydligt mindre än fyra miljarder.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas