Nyheter

Regeringen pressas om höjd hemtjänstavgift

Äldreminister Åsa Regnér (S) betonade i gårdagens riksdagsdebatt om avgiftshöjningar för hemtjänst och andra kommunala tjänster att regeringens förslag ska remissbehandlas och att det bara ”eventuellt” kommer med i höstens budget för 2016. - Vi vill ha synpunkter på förslaget, som ännu inte är ett beslut.

Publicerad 2015-05-08

Om den markeringen innebär att man är beredd att lyssna till bland annat SPF Seniorernas kritik och krav och ta tillbaka förslaget återstår att se.

Det finns argument för höjningen, konstaterade Åsa Regnér:

– Hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning har minskat. För tio år sedan täckte hemtjänstavgifterna cirka fem procent av kommunernas kostnader för hemtjänst. År 2012 var hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning under fyra procent. Den här utvecklingen har lett till att kommunerna i ökad utsträckning har infört eller höjt avgifter på annan service till äldre för att inte behöva öka graden av skattefinansiering alltför mycket.

Interpellanten Lotta Finstorp (M) som begärt debatten med äldreministern hänvisade från riksdagens talarstol till kritik från SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

– Om ökningen behövs för kommunerna måste de fattigaste pensionärerna kompenseras. Det är också en av mina frågor: På vilket sätt tänker regeringen kompensera de pensionärer som drabbas värst? frågade Lotta Finstorp.

Tillsammans med andra avgiftshöjningar kan en höjning med 220 kronor i månaden bli otroligt tuff, sa Lotta Fristorp och återgav exemplet Örebro där kraftiga prishöjningar på matlådor står för dörren. Den som köper matlådor sju dagar i veckan kommer att få betala en höjning med 36-54 kronor per dag, eller 1 668 kronor i månaden.

Åsa Regnér betonade att regeringens förslag berör dem med inkomster som överstiger dagens tak för högsta avgift.

Det stämmer att de med de allra lägsta inkomsterna inte kommer att drabbas, konstaterade Lotta Finstorp som hade kontrollräknat med utgångspunkt i Sollentuna kommuns hemsida för hemtjänst.

– Men om personen är en gift garantipensionär – då räknas båda inkomsterna i hushållet – åker denne på hela höjningen. Samma gäller en ogift snittpensionär. Den pensionären åker också på hela höjningen.

Äldreministern svarade att 75 procent av de personer som behöver hemtjänst inte kommer att drabbas.

– Vi har observerat är att kommuner tar ut avgifter på till exempel måltider eller larm – områden som inte har en maxtaxa eller ett tak. Därför tycker vi att det är viktigt att signalera och göra en konstruktion med avgiftshöjning på ett område som har en maxtaxa – just av fördelningspolitiska skäl.

– Förändringen kommer att påverka framför allt de pensionärer som har högst pensioner i det här systemet, inte dem som har lägst. Vårt förslag och vår konstruktion kommer att gälla de pensionärer som har de högsta pensionerna.

Lotta Finstorp kontrade med räkneexempel som visar att många pensionärer kommer att gå back med förslaget om höjda avgifter, trots höjning av bostadstillägg och även om man räknar in den utlovade skattesänkningen till pensionärer som väntas komma från årsskiftet.

– Kommer regeringen att kompensera de ökade levnadsomkostnader som kommer att drabba var fjärde pensionär? ville Lotta Finstorp veta.

– Hur kan Socialdemokraterna gå till val på att sänka skatten för pensionärer när den sänkningen kommer att ätas upp av höjda omkostnader för de pensionärer som redan i dag har det ekonomiskt tufft?

Något besked om kompensation gav inte Åsa Regnér, som i stället vid flera tillfällen påpekade att förslaget än så länge är just ett förslag.

Den 17 juli går remisstiden ut.

– Jag önskar att regeringen gör ett omtag och verkligen tänker till när svaren kommer in från remissen, avslutade Lotta Finstorp ett av sina inlägg.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas