Nyheter

Regeringens egen myndighet avråder från höjd löneskatt

Kritiken tätnar mot regeringens kommande förslag i budgeten att återinföra den särskilda löneskatten för personer över 65 år. Nu slår Ekonomistyrningsverket (ESV) fast att efterfrågan på äldre arbetskraft kommer att minska.

Publicerad 2014-10-17

ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet. En huvuduppgift är att ge regeringen ”expertstöd att utveckla en ändamålsenlig ekonomisk styrning”.

Budskapet när det gäller förslaget om höjd löneskatt, som kritiseras av SPF, är att regeringen bör ta tillbaka förslaget.

– En åldrande befolkning kräver att allt fler äldre stannar kvar i arbetskraften eftersom det stärker de offentliga finanserna och minskar bristen på arbetskraft, skriver ESV i ett remissvar till finansminister Magdalena Andersson (S).

ESV är kritiskt inte bara till den höjda löneskatten utan också att regeringen vill sänka pensionärsskatten:

– Den sänkta skatten för pensionärer minskar skatteskillnaden mellan pension och arbete. Ändringen motiveras med att lön och pension ska beskattas lika då pensionen är en uppskjuten lön. ESV anser att förslaget innebär ett minskat incitament att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Sammanfattningsvis innebär ESV-kritiken att regeringens kommande förslag om sänkt skatt för pensionärer och höjd löneskatt för arbetsgivare som anställer äldre medarbetare ”sannolikt” kommer att både minska utbudet av och efterfrågan på äldre arbetskraft.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fler äldre jobbar

Under senare år har antalet 65-plussare på arbetsmarknaden ökat.

Sysselsättningsgraden för personer i åldrarna 60-69 år steg med sex procentenheter mellan 2006 och 2013.

Motsvarande siffra för åldrarna 16-59 år är 0,4 procentenheter.

I åldrarna 70-74 år var ökningen drygt två procentenheter.

Fyra faktorer samverkar, tror ESV:
• Äldre är friskare
• Ett senare uttag av den intjänade pensionen ger en framtida högre pension
Jobbskatteavdraget (65-plussarna får dubbelt jobbskatteavdrag) gör det ”relativt sett mer lönsamt” att arbeta än att gå i pension
Slopade arbetsgivaravgifter (löneskatten) för äldre

Källa: Ekonomistyrningsverket

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas