Regeringen vill sänka skatten för pensionärer
Foto: Colourbox
Nyheter

Regeringen vill sänka skatten för pensionärer

På torsdag 23 oktober lägger regeringen sitt nya budgetförslag. En skattesänkning för pensionärer föreslås, men man höjer också arbetsgivaravgiften för den som jobbar efter 65 år.

Publicerad 2014-10-06

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har presenterat ett gemensamt förslag på skatteområdet.

Förslagen kommer att läggas fram i budgetpropositionen på torsdag 23 oktober.

Efter överenskommelsen med Vänsterpartiet i frågan om vinster i välfärden väntas V ge regeringen stöd när riksdagen ska rösta om budgetpropositionen.

Överlever förslaget omröstningen i december träder förändringarna i kraft från årsskiftet.

Dagens besked från S och MP betyder att skatteklyftan mellan lön och pension tas bort upp till pensionsinkomster på 120 000 kronor om året.

Det innebär att skatten sänks med i genomsnitt 120 kronor i månaden för pensioner upp till 20 000 kronor, enligt regeringen.

Förslaget ligger i stort sett i linje med Socialdemokraternas vallöften, men man har anpassat sig något efter Vänsterpartiets profil på skattesänkningen till pensionärerna: sänkningen blir något större för de med de lägsta pensionerna, medan pensioner från 20 000 kronor och uppåt inte får någon skattesänkning alls.

S och MP upprepar i förslaget att målet är att skatteklyftan ska vara helt eliminerad till år 2020, under förutsättning att regeringen når sysselsättningsmålet om EUs lägsta arbetslöshet.

Kostnaden för pensionärernas skattesänkning är två miljarder. Finansieringen sker bland annat genom en gradvis avtrappning av löntagarnas jobbskatteavdrag – med start för inkomster från 50 000 kronor i månaden.

För den som tjänar 123 000 kronor i månaden försvinner jobbskatteavdraget helt.

Enligt regeringens förslag ska också gränsen sänkas för när statlig inkomstskatt ska betalas, den så kallade brytpunkten. Här träffas alla som tjänar minst 35 000 kronor i månaden.

Här får staten in 1,91 miljarder kronor per år, beräknar regeringen.

Alliansen är starkt kritisk till förändringarna av jobbskatteavdragen. Bland annat framhåller Centerledaren Annie Lööf att effekten blir färre jobb.

Enligt organisationen Skattebetalarna innebär regeringens förslag att över 900 000 svenskar mellan 20 och 64 år får höjd inkomstskatt nästa år.

Regeringens budgetförslag ska nu förhandlas med Vänsterpartiet innan det läggs fram till riksdagen för slutligt avgörande i december.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Förslagen

Här är huvudpunkter i uppgörelsen mellan finansminister Magdalena Andersson (S) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) för 2015.

Inkomster för staten:

Gradvis avtrappning av jobbskatteavdragen – från 50 000 till 123 000 kronor. Intäkt för staten: 2,4 miljarder.

Höjning av arbetsgivaravgiften, i form av delvis återinförd löneskatt för de som jobbar efter 65 år.

Brytpunkten för statlig skatt sänks. Ger 1,91 miljarder.

Lägre avdragsrätt för privat pensionssparande

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

Miljöskatter på bekämpningsmedel, avfall och kärnkraftsproducerad el.

Tobaksskatten höjs med cirka 12 procent. Intäkt för staten: 900 miljoner.

Den halverade arbetsgivaravgiften för unga tas bort, vilket ger staten 9,6 miljarder.

Läx-Rut tas bort

Sammanlagt innebär förslagen höjda inkomster för staten med 19 miljarder.

Utgifter för staten:

Skatteklyftan gentemot lön sluts för pensioner upp till 120 000 om året. Utgift för staten: Två miljarder.

Så höjs inkomstskatten

Månadslön Skattehöjning/månad
58.000 kr – 250 kr
75.000 kr – 750 kr
91.700 kr – 1.250 kr
108.300 kr – 1.750 kr
125.000 kr – 2.198 kr

Så sänks pensionärsskatten

Pension Skattesänkning/månad
Garantipensionär född 1938 eller senare, gift eller sammanboende:
7.046 kr – 130 kr
Ensamstående
7.899 kr – 167 kr

Garantipensionär, född 1937 eller tidigare, gift eller sammanboende:
7.207 kr – 138 kr
Ensamstående
8.089 kr – 175 kr
10.000 kr – 255 kr
12.500 kr – 173 kr
16.667 kr – 43 kr
20.000 kr – 0 kr

Källa: Regeringen, DN, Sveriges Radio Ekot

Dölj faktaruta

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas