Bostadstillägget höjs
Foto: Colourbox
Nyheter | Uppdaterad

Bostadstillägget höjs

Regeringen förbättrar bostadstillägget till ålderspensionärer från och med den 1 juli 2015. Det framgår av regeringens budget som läggs fram idag. UPPDATERAD.

Publicerad 2014-10-23

Bostadstillägget höjs till 95 procent av bostadskostnaden upp till en bostadskostnad på 5 000 kronor per månad.

Nuvarande nivå är 93 procent.

Förändringen ska börja gälla den 1 juli 2015.

SPF anser i en kommentar att förslaget är ”ett steg på vägen”.

– Men det är inte i takt med kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden, understryker SPFs ordförande Christina Rogestam.

Regeringen föreslår också att ”målet för området ändras med ökat fokus på jämställdhet”.

– Kunskapen om livsinkomstens betydelse för den framtida pensionen ska öka för kvinnor och män, skriver regeringen på socialdepartementets hemsida.

– En lägre livsinkomst avspeglar sig i en sämre pension. Vi har fortfarande strukturer i familjer och arbetsliv som ekonomiskt missgynnar kvinnor. Det är viktigt att kvinnor och män gör medvetna och välgrundade val under hela arbetslivet.

En redan känd satsning i regeringens budget gäller bemanningen i äldreomsorgen. Två miljarder per år under 2015-2018 anslås.

– En stärkt bemanning leder till bättre äldreomsorg då det skapar utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilda, men också större möjlighet för personalen att utveckla verksamheten, säger nya barn- äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér (S) i en kommentar.

– Att stärka bemanningen förbättrar också arbetsmiljön och ökar därigenom attraktionskraften för yrken inom omsorgen.

Känt sedan tidigare är också regeringens skattesänkning till pensionärer.

Satsningen kostar två miljarder och innebär sänkningar med upp till 270 kronor i månaden.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Bostadstillägget

Bostadstillägget är en inkomstprövad förmån som kan betalas ut till pensionärer med låga inkomster.

Cirka 250 000 ålderspensionärer har i dag bostadstillägg.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas