Svårt hitta pensionärer med rätt till bostadstillägg
Foto: Colourbox
Nyheter

Svårt hitta pensionärer med rätt till bostadstillägg

Det är svårt att hitta de pensionärer som har rätt till bostadstillägg men som inte får det. Det konstaterar Pensionsmyndigheten i en rapport till regeringen.

Publicerad 2014-10-31

När Pensionsmyndigheten ringde ett urval pensionärer med låga inkomster var en stor del inte berättigade, framför allt på grund av för hög förmögenhet.

Det konstaterar myndigheten i slutredovisningen som lämnades till regeringen i går.

Pensionsmyndigheten gjorde under våren 2014 en uppsökande pilotverksamhet som innebar att handläggare på kundservice i Gävle ringde och pratade med nästan 500 pensionärer i ett urval på 1 600 personer som bedömdes ha rätt till bostadstillägg.

– Vi kan konstatera att en stor del av pensionärerna med låga inkomster som vi pratat med inte är berättigade och att de vet om det själva. Framför allt är det på grund av för höga förmögenheter, säger Kent Larsson som är utvecklingschef på Pensionsmyndigheten.

– Vi kommer därför fortsätta att arbeta aktivt för att minska mörkertalet när det gäller bostadstillägget, säger Kent Larsson.

Åtgärder som ska prövas är bland annat att rikta informationssatsningar för att slå hål på myten att boende i egen fastighet eller bostadsrätt inte skulle ha rätt till bostadstillägg och ett fortsatt och fördjupat samarbetet med pensionärsföreningar och föreningar som organiserar invandrare.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

 

 

 

 

115 000 får inte

Pensionsmyndigheten fick 2013 i uppdrag att bedöma hur många pensionärer som har rätt till förmånerna bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd men inte ansöker om dem.

En delredovisning i juli uppskattade att cirka 115 000 pensionärer är berättigade till bostadstillägg utan att ha förmånen i dag.

Läs rapporten här.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas