”Förenkla bostadstillägget!”
Anna Pettersson Westerberg
Nyheter | Pensioner | Systemfel

”Förenkla bostadstillägget!”

Pensionssystemet är onödigt krångligt. Det finns flera möjliga förenklingar, menar Pensionsmyndighetens generaldirektör.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-29

Hur kan pensionssystemet göras mer begripligt? Frågan ställdes av SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle) under ett välbesökt seminarium på tisdagen (28/5) i Stockholm.

Det svenska pensionssystemet, en gång hyllat för sin stabilitet och enkelhet, har över tid blivit alltmer komplext.

På plats att svara var bland andra Pensionsmyndighetens generaldirektör Anna Pettersson Westerberg.

Svårast av allt

Hon beskrev att det är Pensionsmyndighetens uppgift att förklara hur pensionssystemet fungerar så att folk begriper. Men det är inte alltid enkelt.

– Bostadstillägget till pensionärer hör till vårt kanske svåraste uppdrag att förklara och förenkla, men här finns saker man borde kunna göra.

– När det gäller inkomstdeklarationer finns väldigt mycket redan i fyllt på blanketten. Men när det kommer till att fylla i en ansökan för bostadstillägg för pensionärer är det mycket svårare. Här finns ett stort utrymme för att förenkla, sa Anna Pettersson Westerberg med adress till beslutande politiker.

Jobbar med frågan

Två av dem medverkade också i panelen. Riksdagsledamöterna Viktor Wärnick (M) och Anders Ygeman (S) som också är ledamöter i den viktiga Pensionsgruppen.

Ingen av dem hade något emot en sådan förenkling av förfarandet när man ska söka sitt bostadstillägg, men de stannade inte närmare upp vid frågan.

Båda försäkrade dock enstämmigt att man jobbar med frågan om förenkling i pensionsgruppen och att dagens seminarium gav dem många intressanta inspel att ta med sig till förhandlingarna med de övriga partierna.

Måste löna sig

De båda betonade betydelsen av att livsinkomstprincipen blir återupprättad, alltså att det ska ha lönat sig att ha arbetat ett helt liv.

– Respektavståndet måste öka, men utan att man försämrar grundskyddet, sa Viktor Wärnick.

Anders Ygeman å sin sida betonade att pensionerna allmänt sett är för låga och att han vill se höjda pensionsavgifter. Detta skulle återupprätta betydelsen av att ha arbetat och därmed också göra pensionssystemet mer logiskt och lättförståeligt.

Riskerar tilltron

Att pensionssystemet är krångligt underströk Alectas pensionsekonom Staffan Ström med emfas.

– Jag känner ingen som faktiskt kan förklara systemet, inte heller bland oss som har hållit på med det under många år. Det medför risker för tilltron till samhället.

På ett annat seminarium i förra veckan tryckte Staffan Ström på frågan om att pensionssystemet åläggs en förvirrande förväntan att lösa sociala och ekonomiska problem hos utsatta äldre, i stället för att andra socialförsäkringssystem fungerar bättre och effektivare under hela livet.

Hela seminariet

På SNS Play kan man ta del av SNS-seminariet ”Hur kan pensionssystemet göras mer begripligt?” som video eller podd.

Dölj faktaruta

SPF Seniorerna: Större tydlighet ett måste

SPF Seniorerna håller med Pensionsmyndighetens generaldirektör om att det vore välkommet med förenklingar när det gäller bostadstillägget.

– Det krångel och de långa ledtiderna och återkrav som finns idag kan avskräcka människor från att ansöka, säger förbundets pensionsexpert Anna Eriksson.

Men förutom bostadstillägget, som berör cirka 15 procent av seniorerna, finns det andra delar i systemet som berör många fler och som borde föranleda att man överväger också andra förändringar, menar hon.

Omkring 75 procent av seniorerna har garantipension och/eller inkomstpensionstillägg, alltså statliga bidrag som införts eller utökats i omfattning de senaste åren.

– Det är ofta oklart varför man får den summa man får. Om man förstärker inkomstpensionen genom högre avsättningar kommer en del av detta bekymmer att minska, eftersom pensionen skulle renodlas och antalet pensionsdelar minska för många, säger Anna Eriksson.

Anna Eriksson.

Ytterligare en otydlighet är att politiken inte förklarar för väljarna hur systemet är konstruerat och att man lagt risken på individerna, fortsätter Anna Eriksson och syftar på det faktum att om medellivslängden ökar måste man arbeta fler år. Gör man inte det får man lägre pension.

Att systemet klarar sig väger tyngre än individernas pensionsnivåer, menar Anna Eriksson:

– Jobbar man inte längre får man skylla sig själv, men systemet håller. Detta borde väljarna upplysas om.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas