Ingen garantipension före 67
Foto: Getty Images
Nyheter | Pensioner | Åldersgräns

Ingen garantipension före 67

Regeringen har fastställt att riktåldern för pension blir 67 år från 2030. Detta blir då lägsta ålder för garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-28

Beslutet har fattats som en del i arbetet med att upprätthålla och höja pensionsnivåerna, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Att vi lever allt längre och är friska högre upp i åldrarna är naturligtvis väldigt positivt. Samtidigt innebär det utmaningar, eftersom den intjänade pensionen ska räcka över längre tid, motiverar äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

– För att stärka sin ekonomi och få pensionen att räcka till är det därför nödvändigt att arbetslivet förlängs.

Välfärden

Ett förlängt arbetsliv medför även andra stora samhällsvinster, menar Anna Tenje.

– Det bidrar bland annat till att stärka den svenska välfärden och att kompetens som äldre och erfarna personer besitter stannar kvar längre på den svenska arbetsmarknaden.

Anna Tenje.

Medellivslängden

Det är för att motverka att pensionerna blir lägre i takt med den ökande medellivslängden som riksdagen har beslutat att höja pensionsåldrarna genom att införa den så kallade riktåldern.

Den ska fastställas årligen och sex år innan den aktuella riktåldern tillämpas.

Regeringen beslutar sedan formellt genom att klubba en förordning. Det beslut som regeringen nu har fattat följer alltså en redan bestämd mekanik.

Lägsta möjliga ålder

Så vad gäller, då? Ja, först och främst: den lägsta åldern för att ta ut allmän pension är tre år före riktåldern, det vill säga tidigast från 64 års ålder när riktåldern är 67 år.

När det gäller garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan man tidigast få dessa från den aktuella riktåldern, alltså från 67 års ålder år 2030.

Eller med regeringens ord ur pressmeddelandet:

– För att upprätthålla pensionsnivåerna höjdes åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem både 2020 och 2023. Även en så kallad riktålder för pension har införts och från år 2026 ska denna styra de pensionsrelaterade åldersgränserna.

Med allt detta sagt återstår den viktigaste frågan – hur går det med pensionerna?

– Att arbeta till riktåldern kommer inte att höja pensionerna jämfört med idag utan enbart bibehålla dem på dagens nivå, slår SPF Seniorernas expert Anna Eriksson fast.

För de flesta såväl idag som imorgon betyder det vid arbete till riktåldern en allmän pension som motsvarar ungefär halva slutlönen.

För dåligt

Det tycker SPF Seniorerna är en för låg ambition för den allmänna pensionen.

– Frågan är vad politiken tycker, är verkligen halva slutlönen rimligt att få ut i allmän pension efter ett långt arbetsliv? Om det är så behöver man berätta det tydligt för väljarna.

Anna Eriksson.

Medan politikerna i Pensionsgruppen, numera med ledamöter från riksdagens samtliga partier, funderar på detta träder förordningen om den nya riktåldern i kraft den 1 juli.

Riktåldern

Från en viss ålder kan man själv välja när man ska börja ta ut sin allmänna pension.

Men det finns också en så kallad riktålder som är en pensionsålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige.

Riktåldern kommer att styra vid vilken ålder man kan få de olika delarna inom den allmänna pensionen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas