Rätten att jobba kvar ska förlängas
Foto: Getty Images
Nyheter | Lagändring

Rätten att jobba kvar ska förlängas

Det blir snart möjligt att kräva att få stanna kvar längre i arbete än till dagens 69 år. Nu vill regeringen utreda hur länge.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-30

– När rätten att ta ut pension skjuts upp i takt med stigande medellivslängd måste också rätten att stanna kvar i arbete förlängas, anser politikerna i pensionsgruppen som består av samtliga riksdagspartier.

Regeringen ger därför en särskild utredare i uppdrag att föreslå exakt hur åldersgränsen för att kvarstå i anställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS) ska anpassas till riktåldern för pension.

Enligt lagen om anställningsskydd har en arbetstagare idag rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad när han eller hon fyller 69 år, den så kallade las-åldern.

Måste anpassas

Regeringen slår fast att man se ett intervall på två år mellan riktåldern och las-åldern.

– Las-åldern bör anpassas till riktåldern för pension när den ändras, men den närmare utformningen av en sådan anpassning behöver analyseras vidare, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Riktåldern

Utredningen är en följd av Pensionsgruppens överenskommelse om att de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och andra trygghetssystem från och med den 1 januari 2026 knyts till en riktålder för pension som följer medellivslängdens utveckling.

Riktåldern styr sedan när en utbetalning från ett anknutet system kan ske.

Om ett år

Som särskild utredare utses Anders Odmark, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Sundsvall. Senast den 30 april 2025 ska han redovisa sin utredning.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas