Nyheter | Omsorg

Höstbudgeten: 5 000 fler undersköterskor i äldrevården

Regeringen kommer i sin budget som presenteras på torsdag att satsa två miljarder på fler anställda i äldreomsorgen.

Publicerad 2014-10-21

Satsningen omfattar åtta miljarder och sträcker sig över fyra år, två miljarder per år. 

Det är regeringen och Vänsterpartiet som har kommit överens om satsningen.

– Det kommer att göra stor skillnad både för kvalitet och arbetsvillkor, sa Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson under en pressträff på tisdagen.

– Är det något som kännetecknar god kvalitet i välfärden är det hur många anställda det finns. Därför är det centralt att öka bemanningen.

Pengarna ska öronmärkas till att anställa minst 5 000 fler undersköterskor, hävdar Ulla Andersson. Beräkningarna har gjorts på något högre anställningskostnader än dagens.

Reformen innebär det hittills största genomslaget som Vänsterpartiet har fått i förhandlingarna med regeringen om den statsbudget för 2015 som ska läggas till riksdagen på torsdag.

Målet med satsningen är ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. En stärkt bemanning leder till bättre äldreomsorg genom att skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med de äldre, men också större möjlighet att gemensamt utveckla verksamheten, skriver partiet på sin hemsida.

– Det är främst kvinnor som arbetar i äldreomsorgen och de drabbas när bemanningen är för låg. Anhöriga får ta ett större ansvar och även då är det främst kvinnor. Satsningar på fler anställda i äldreomsorgen är därför en viktig feministisk reform, säger Ulla Andersson.

Tanken är att också privata aktörer ska kunna ta del av pengarna, men på villkor att de kan visa att fler personer anställts.

Fackförbundet Kommunal beräknar att satsningen kan ge upp till 5 600 nya anställningar på heltid i Sveriges kommuner.

– Detta är ett bra första steg. Nu är det upp till kommunerna att förvalta resurserna väl och verkligen göra de anställningar som så tydligt behövs ute i verksamheterna. Detta är också en reell möjlighet för kommunerna och företagen i välfärden att ta bort delade arbetspass och göra om deltider till heltider, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Fler anställda innebär också mer tid för den erfarna personalen att dela med sig av sina kunskaper till de ungdomar som får traineejobb, hoppas Kommunal.

– Det har funnits en oro bland den personal som redan är hårt pressad att tiden inte ska räcka till handledning av traineerna. Med ökad bemanning stärks äldreomsorgens förmåga att agera långsiktigt och möta framtidens rekryteringsbehov, säger Annelie Nordström.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Budgeten på torsdag

Regeringen väntas lägga 20 miljarder på reformer i statsbudgeten för 2015.

Skola, jobb och miljö väntas få mest.

Största intäktskällorna för att finansiera reformerna:

Slopandet av nedsatta arbetsgivaravgifter för ungdomar – tio miljarder

Nedskalat jobbskatteavdrag från månadslöner på 50 000 kronor – 2,5 miljarder

– Höjd särskild löneskatt för 65-plussare2,5 miljarder

Förändrad brytpunkt för statlig skatt – två miljarder

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas